Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Yritystukitilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/yrtt/
Aihealue: Yritykset
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Yritystukitilasto sisältää tietoja yritystuista tukityypeittäin. Niitä ovat suorat tuet, lainat ja takaukset. Tilasto perustuu tiettyjen tukea myöntäneiden ja maksaneiden julkisomisteisten instituutioiden antamiin tietoihin. Tietoja on luokiteltu tukea saaneiden yritysten toimialan ja suuruusluokan sekä tukityypin ja maksajan mukaan.

Tietosisältö

Aineistossa on tietoja julkisomisteisten instituutioiden eli kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) ja työministeriön (TM) (vuodesta 2008 lähtien työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)), maa- ja metsätalous-ministeriön (MMM) sekä Finnveran ja Tekesin myöntämistä ja maksamista yritystuista tukityypeittäin (suora tuki, laina, pääomalaina ja takaus) ja tukimuodoittain (esim. investointituki, tuotekehitystuki, energiatuki, työllistämistuki, ympäristötuki). Aineiston tietosisältö vaihtelee jossain määrin maksajittain. Aineistoon on liitetty Tilastokeskuksen tilinpäätöstilastojen ja yritysrekisterin tietoja.

Tilasto ei sisällä maataloustukia. Myöskään verotuet eivät sisälly tilastoon, sillä ne eivät kohdistu yksittäisiin yrityksiin.

Käytetyt luokitukset

Toimialaluokitus TOL 2008. Suuruusluokitus henkilöstön määrän mukaan.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilasto perustuu tukea maksaneiden julkisomisteisten instituutioiden Tilastokeskukselle toimittamiin tietoihin. Tilastokeskuksessa saajakohtaiset tuet on yhdistetty tukityypeittäin vuositasolla. Saajakohtaisiin tietoihin yhdistetään yritystunnuksen perusteella Tilastokeskuksen yritysrekisteristä luokitustietoja ja tilinpäätöstilastosta mm. liikevaihtotietoja. Kaikilta tuen saajilta ei ole tiedossa yritystunnusta, joten osalle yrityksistä ei ole voitu yhdistää muita tietoja.

Päivitystiheys

Vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot julkistetaan noin 18 kuukauden kuluttua tilastovuoden päättymisestä. Tarkat julkistamispäivät ilmoitetaan julkistamiskalenterissa osoitteessa http://tilastokeskus.fi/ajk/julkistamiskalenteri/index.html.

Aikasarja

Tietoja julkaistaan vuodesta 2004 lähtien.

Asiasanat

lainat, valtiontakaus, valtiontuki, yritykset, yritystuki

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/yrtt/yht.html


Päivitetty 29.03.2017