Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Sairauspäiväraha

Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/spraha/
Aihealue: Sosiaaliturva
Sivuavat aihealueet: Terveys
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Kaikki Suomessa asuvat henkilöt on vakuutettu sairausvakuutuslain mukaisesti. Lain perusteella he ovat oikeutettuja sairauspäivärahaan korvauksena lyhytaikaisen työkyvyttömyyden aiheuttamista ansionmenetyksistä, jos he täyttävät sairauspäivärahan saamisen edellytykset. Tilasto sairauspäivärahoista antaa kuvan työntekijöiden ja yrittäjien toimeentuloturvasta työkyvyttömyyden aikana. Se tarjoaa eri näkökulmista tietoja sairauspäivärahojen saajista ja maksetuista päivärahoista. Sairauspäivärahatilastoa voidaan käyttää tietyin varauksin myös kuvaamaan työikäisen aktiiviväestön sairastavuutta. Omavastuuajan vuoksi sairauspäivärahatilastoon tulevat yli kymmenen päivää kestäneet sairausjaksot.

Asiasanat

sosiaaliturva, sairausvakuutus, sairauspäivärahat, sairastavuus

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/spraha/yht.html


Päivitetty 04.06.2021