Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Europarlamenttivaalit

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/euvaa/
Aihealue: Vaalit
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Europarlamenttivaalit toimitetaan joka viides vuosi kaikissa jäsenmaissa. Tilastokeskus tuottaa Europarlamenttivaaleista viralliset tilastot. Ennakkotilastot julkaistaan internetissä, StatFin - palvelussa sekä Europarlamenttivaalit - tilastosivulla, mahdollisimman pikaisesti vaaliyöstä alkaen. Toinen aineisto eli lopulliset tiedot toimitetaan Tilastokeskukselle vaalituloksen vahvistamisen jälkeen. Vaalituloksen vahvistamisen jälkeen julkaistaan Internetissä ennakkotilastoja vastaavat vahvistetut tiedot tilastosivulla sekä päivitetään StatFin - palveluun tietokannat.

Tarkemmalla tasolla olevia tietoja vaaleista löytyy Tilastokeskuksen internet-sivuilla europarlamenttivaalien (tilastot aihealueittain) oman tilastosivun lisäksi StatFin-tilastopalvelusta vuodesta 1996 alkaen.

Tilastokeskus saa vaalien perusaineiston oikeusministeriön vaalitietojärjestelmästä, jonka teknisen toteuttamisen se on antanut Tieto Oyj:lle. Tilastokeskuksen vaalitietojärjestelmä koostuu neljästä vaalitiedostosta, joita ovat: aluetiedosto, puoluetiedosto, ehdokastiedosto ja ehdokasrekisteri.

Tietosisältö

Keskeisintä sisältöä ovat: ehdokkaiden ja valittujen saamat henkilökohtaiset äänimäärät (+ vertausluvut) koko maan tasolla ja äänimäärät vaalipiireittäin sekä kunnittain, puolueiden saamat äänimäärät ja osuudet vaalipiireittäin ja kunnittain eroteltuna ennakkoäänestyksessä saatuihin ja varsinaisena vaalipäivänä saatuihin ääniin, naisehdokkaiden saamat äänimäärät ja osuudet puolueittain, äänioikeutettujen ja äänestäneiden lukumäärät sukupuolen mukaan, ennakolta äänestäneiden lukumäärät sukupuolen mukaan. Vuodesta 2004 lähtien tiedot löytyvät myös äänestysalueittain Tilastokeskuksen StatFin-tilastopalvelusta.

Käytetyt luokitukset

Vaalipiiri, kuntaryhmä, kunta, äänestysalue, puolue (yhdistysrekisteriin merkityt), poliittinen ryhmittely Euroopan parlamentissa, kansalaisuus ja asuinmaa.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Oikeusministeriön vaalitietojärjestelmä, jonka teknisen toteuttamisen se on antanut Tieto Oyj:lle. Tilastokeskus saa vaalien perusaineiston em. yhtiöltä. Tiedot siirretään vaalitietojärjestelmästä sähköisenä tiedonsiirtona ennakkotilaston tuottamista varten. Vaalitulosten vahvistamisen jälkeen Tilastokeskukselle toimitetaan vahvistetut tulokset, joista laaditaan vaalien lopulliset tilastot. Tietoja ennakkoäänestämisestä kerätään vielä lomakkeilla muutamasta kymmenestä sellaisesta kunnasta, jotka eivät käytä Oikeusministeriön äänioikeusrekisteriä.

Päivitystiheys

Kulloinkin toimitettavien europarlamenttivaalien vaalivuosi.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Ennakkotilastot julkaistaan internetissä, StatFin - palvelussa sekä Europarlamenttivaalit - tilastosivulla, mahdollisimman pikaisesti vaaliyöstä alkaen. Toinen aineisto eli lopulliset tiedot toimitetaan Tilastokeskukselle vaalituloksen vahvistamisen jälkeen. Vaalituloksen vahvistamisen jälkeen julkaistaan Internetissä ennakkotilastoja vastaavat vahvistetut tiedot tilastosivulla sekä päivitetään StatFin - palveluun tietokannat.

Aikasarja

Tilastoja on olemassa vuodesta 1996 alkaen.

Asiasanat

ehdokkaat, europarlamentaarikot, europarlamenttivaalit, puolueet, vaalit, äänestysaktiivisuus, äänestäminen, äänioikeus

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/euvaa/yht.html


Päivitetty 26.11.2014