Europaparlamentsval

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/euvaa/index_sv.html
Ämnesområdet: Val
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Europaparlamentsvalet hålls vart femte år i alla medlemsländer. Statistikcentralen producerar officiell statistik över Europaparlamentsvalen. Förhandsuppgifterna publiceras på internet, i StatFin-tjänsten samt på statistiksidan Europaparlamentsval, så snabbt som möjligt fr.o.m. valnatten. De slutliga uppgifterna sänds till Statistikcentralen sedan valresultatet fastställts. De fastställda uppgifterna, som motsvarar den preliminära statistiken, publiceras på internet efter det att valresultatet fastställts och uppdateras i StatFin-tjänstens databaser.

Mer detaljerad valinformation finns på Statistikcentralens webbsidor, på en särskild sida för europaparlamentsvalen (statistik efter ämnesområde) och på statistiktjänsten StatFin sedan år 1996.

Statistikcentralen får allt primärmaterial om valet ur justitieministeriets valdatasystem, vars tekniska genomfö-rande överlåtits till Tieto Abp. Statistikcentralens valdatasystem består av fyra valfiler med följande innehåll: valdistrikt, partier, kandidater och kandidatregister.

Uppgiftsinnehåll

Det centrala innehållet är: kandidaternas och de invaldas personliga röstetal (+ jämförelsetal) på landsnivå och antalet röster efter valdistrikt och kommun, partiernas röstetal och andelar efter valdistrikt och kommun åtskilda från de röster som erhållits i förhandsröstningen och på den egentliga valdagen, de kvinnliga kandidaternas röstetal och andelar efter parti, antalet röstberättigade och väljare efter kön, antalet förhandsväljare efter kön. Fr.o.m. år 2004 tillhandahålls uppgifterna också efter röstningsområde i Statistikcentralens statistiktjänst StatFin.

Klassificeringar

Valdistrikt, kommungrupp, kommun, röstningsområde, parti (införda i föreningsregistret), politisk gruppering i Europaparlamentet, nationalitet och bostadsland.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Justitieministeriets valdatasystem, vars tekniska genomförande överlåtits till Tieto Abp. Statistikcentralen får primärmaterialet från Tieto som en elektronisk dataöverföring för produktion av den preliminära statistiken. Efter att valresultatet fastställts får Statistikcentralen de fastställda resultaten och sammanställer sedan den slutliga valstatistiken. Uppgifter om förhandsröstningen samlas in på blanketter från ett tiotal kommuner som inte använder justitieministeriets rösträttsregister.

Uppdateringsfrekvens

Valåret för varje Europaparlamentsval.

Färdigställs eller offentliggörs

Förhandsuppgifterna publiceras på internet, i StatFin-tjänsten samt på statistiksidan Europaparlamentsval, så snabbt som möjligt fr.o.m. valnatten. De slutliga uppgifterna sänds till Statistikcentralen sedan valresultatet fastställts. De fastställda uppgifterna, som motsvarar den preliminära statistiken, publiceras på internet efter det att valresultatet fastställts och uppdateras i StatFin-tjänstens databaser.

Tidsserie

Statistiken år tillgänglig sedan år 1996.

Nyckelord

europaparlamentariker, europaparlamentsval, kandidater, partier, röstning, rösträtt, val, valdeltagande

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/euvaa/yht_sv.html


Senast uppdaterad 26.11.2014