Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Europaparlamentsval

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Europaparlamentsvalet 2019, översikt över valdeltagandet
12.7.2019
Statistikcentralen publicerar uppgifter om bakgrunden beträffande dem som röstat i europaparlamentsvalet 2019. Valdeltagandet bland finska medborgare bosatta i Finland var 42,7 procent, dvs. 1,7 procentenheter högre än i föregående europaparlamentsval. Omkring hälften av dem som röstade (49,7 %) förhandsröstade. Detaljerade uppgifter om de effekter som bakgrundsfaktorerna på individnivå har på valdeltagandet finns i översikten: Röstande i europaparlamentsvalet 2019.

Beskrivning: Europaparlamentsvalet hålls vart femte år i alla medlemsländer. Statistikcentralen producerar officiell statistik över Europaparlamentsvalen. Förhandsuppgifterna publiceras på internet, i StatFin-tjänsten samt på statistiksidan Europaparlamentsval, så snabbt som möjligt fr.o.m. valnatten. De slutliga uppgifterna sänds till Statistikcentralen sedan valresultatet fastställts. De fastställda uppgifterna, som motsvarar den preliminära statistiken, publiceras på internet efter det att valresultatet fastställts och uppdateras i StatFin-tjänstens databaser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: europaparlamentariker, europaparlamentsval, kandidater, partier, röstning, rösträtt, val, valdeltagande.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Europaparlamentsvalet 2014
23.5.2014
Statistiken över Europaparlamentsvalet 2014 publiceras måndagen den 26 maj kl.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Europaparlamentsval [e-publikation].
ISSN=1798-2901. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/euvaa/index_sv.html