Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Europaparlamentsvalet hålls vart femte år i alla medlemsländer. Statistikcentralen producerar officiell statistik över Europaparlamentsvalen. Förhandsuppgifterna publiceras på internet, i StatFin-tjänsten samt på statistiksidan Europaparlamentsval, så snabbt som möjligt fr.o.m. valnatten. De slutliga uppgifterna sänds till Statistikcentralen sedan valresultatet fastställts. De fastställda uppgifterna, som motsvarar den preliminära statistiken, publiceras på internet efter det att valresultatet fastställts och uppdateras i StatFin-tjänstens databaser. Mer detaljerad valinformation finns på Statistikcentralens webbsidor, på en särskild sida för europaparlamentsvalen (statistik efter ämnesområde) och på statistiktjänsten StatFin sedan år 1996. Statistikcentralen får allt primärmaterial om valet ur justitieministeriets valdatasystem, vars tekniska genomfö-rande överlåtits till Tieto Abp. Statistikcentralens valdatasystem består av fyra valfiler med följande innehåll: valdistrikt, partier, kandidater och kandidatregister.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Europaparlamentsval [e-publikation].
ISSN=1798-2901. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/euvaa/meta_sv.html