Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Valtion kuukausipalkat

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/vkp/
Aihealue: Palkat ja työvoimakustannukset
Sivuavat aihealueet: Työmarkkinat
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Valtion kuukausipalkat kuvaa valtion budjettitalouden piirissä olevien palkansaajien lukumääriä ja palkkoja.

Tiedot on luokiteltu mm. toimialan, ammatin, koulutuksen, sukupuolen ja iän mukaan. Valtion palkkatilasto on muodostettu vuodesta 2006 lähtien Valtiokonttorin keräämästä Tahti-järjestelmän kautta saadusta aineistosta. Tiedot kuvaavat tilastovuoden marraskuun viimeisenä päivänä voimassa olleita palvelussuhteita.

Tietosisältö

Valtion henkilöstön palvelussuhde ja palkkatiedot.

Palkansaajan taustatietoja ovat mm. sukupuoli, ikä/ikäryhmä, tutkintosuunta ja kansalaisuus. Työnantaja- ja työpaikkatietoja ovat mm. viraston nimi, budjetin pääluokka ja luku ja sijaintikunta. Palvelussuhdetietoja ovat mm. ammatti-/virkanimike, koko-/osa-aikaisuus, vakinaisuus/määräaikaisuus, palvelusaika valtiolla ja lomaoikeus. Ansiotietoja ovat mm. varsinainen palkka, säännöllisen työajan ansio, kokonaisansio ja maksetut lisät. Työaikatietoja ovat työaikasäännös ja viikkotyöaika.

Tiedot ovat pääasiassa julkisia, mutta kaikki yksikkökohtaiset tiedot ovat salaisia.

Palkkatietoja julkaistaan vähintään kuuden henkilön ryhmissä ja ammatti-/virkanimikkeen tietoja vähintään 30 henkilön ryhmissä. Yksittäistä valtion virastoa koskevia tietoja ei voida julkaista tai luovuttaa.

Käytetyt luokitukset

Käytetyimpiä luokituksia ovat ammattiluokitus, koulutusluokitus, sukupuoli, ikäryhmä, kokoaikaisuus, palvelusuhteen laji, viraston budjetin pääluokka, toimiala, maakunta ja lääni.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Valtiokonttori on kerännyt vuoteen 2005 asti Valtiovarainministeriön valtuuttamana tiedot valtion budjettitalouteen kuuluvilta virastoilta, laitoksilta ja ministeriöiltä henkilöittäin ja Tilastokeskus on saanut käyttöönsä vuosittain aineiston marraskuun osalta. Vuodesta 2006 eteenpäin tiedot saadaan Valtionkonttorin ylläpitämästä TAHTI-järjestelmästä. Kuukausipalkkaisen henkilöstön osalta tiedot saadaan virka- ja työsopimussuhteisista työntekijöistä.

Päivitystiheys

Vuosi.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot julkaistaan vuosittain kesäkuussa.

Aikasarja

Valtion virkasuhteisten palkkatietoja on yhtäjaksoisesti saatavilla vuodesta 1963 ja työsopimussuhteisten vuodesta 1966. Kuvattuina koontitiedostoissa aineistot on vuodelta 1990 ja vuodesta 1994 lähtien.

Asiasanat

palkat, ansiotaso, ammatit, valtiontalous, julkinen sektori

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/vkp/yht.html


Päivitetty 26.10.2011