Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennuskustannusindeksi

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/rki/
Aihealue: Hinnat ja kustannukset
Sivuavat aihealueet: Rakentaminen
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Rakennuskustannusindeksi kuvaa keskeisiltä rakenneominaisuuksiltaan samankaltaisten rakennustöiden ja rakennusten rakennuskustannusten suhteellista muutosta rakentamisessa käytettyjen peruspanosten hintakehityksen avulla.

Tietosisältö

Rakennuskustannusindeksissä kaikki julkaistavat indeksisarjat kuvaavat rakennusurakoitsijoiden suorittamaa ammattimaista uudis- tai korjausrakentamista.

Ammattimaista uudisrakentamista kuvaa EU:n säätelemä virallinen rakennuskustannusindeksi ja siihen sisältyvät neljä talotyyppi-indeksiä sekä panosindeksit. Ammattimaista korjausrakentamista kuvaa asuinrakentamisen remontti-indeksit. Lisäksi lasketaan ns. sopimusindeksejä, jotka ovat tarvikeryhmittäisiä indeksejä.

Käytetyt luokitukset

Panosnimikkeistö, talotyyppinimikkeistö, tuotantonimikkeistö.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Suoratiedustelu rakennusmateriaaleja myyville tukku- ja vähittäiskaupoille, valmistajille ja palvelujen tarjoajille. Palkkatiedot saadaan palkkatilastoista. Palvelunimikkeiden tiedot saadaan pääosin palvelujen tuottajahintaindeksistä.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Kuukausi.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Seuraavan kuukauden 15. päivä tai edellinen arkipäivä.

Aikasarja

Indeksisarjoja löytyy lähes koko 1900-luvun ajalta. Tilastokeskus on laskenut sarjat 1951=100, 1964=100, 1973=100, 1980=100, 1990=100, 1995=100 ja 2000=100. Vanhoja indeksejä ketjutetaan uusimman indeksin muutoksilla.

Asiasanat

asunnot, indeksit, luovutushintakerroin, rakennukset, rakennuskustannukset, rakennuskustannusindeksi, rakentaminen, talonrakennus

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/rki/yht.html


Päivitetty 31.12.2021