Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Sähkön ja lämmön tuotanto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/salatuo/
Aihealue: Energia
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tilasto kuvaa sähkön ja lämmön tuotantoa sekä tuotantoon kuluneita polttoaineita Suomessa.

Tietosisältö

Tilasto sisältää vuosittaisen tiedon Suomen sähkön sekä kauko- ja teollisuuslämmön tuotannosta tuotantomuodoittain ja polttoaineittain.

Käytetyt luokitukset

Luokituksena käytetään Tilastokeskuksen polttoaineluokitusta.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot kerätään vuosittaisella kyselyllä, joka lähetetään vastaajille postitse. Internetin tiedonkeruusivulla on mahdollisuus vastata kyselyyn sähköisesti Excel-lomakkeella ja palauttaa vastaus sähköpostitse. Tilastokeskuksen kyselystä on poistettu ydin-, lauhde-, vesi- ja tuulivoiman tuottajat, koska tiedot otetaan Adato Energia Oy:n kyselystä, jota se Energiateollisuus ry:n toimeksiannosta kerää. Tilastovuoden 2005 kyselystä poistettiin lisäksi yhdistetyn sähkön ja lämmöntuottajista ne, jotka vastaavat sähköntuotantotietojen lisäksi myös lämmöntuotanto- ja polttoainetiedot Adatolle.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Tiedot päivitetään kerran vuodessa. Seuraavan vuoden julkistuksessa saattavat myös edellisten vuosien tiedot tarkentua.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Vuositiedot julkaistaan loppuvuodesta.

Aikasarja

Tilastokeskuksen tietokannassa on tiedot vuodesta 2000 lähtien. Tietoja on omalla kyselyllä kerätty vuodesta 1997 lähtien. Tätä vanhemmat tiedot on kerätty teollisuuden energiankäyttökyselyn yhteydessä.

Asiasanat

energia, energiantuotanto, kaukolämpö, lämmöntuotanto, lämpö, polttoaineet, sähkö, sähköntuotanto, teollisuushöyry, teollisuuslämpö, ydinenergia

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/salatuo/yht.html


Päivitetty 22.08.2018