El- och värmeproduktion

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/salatuo/index_sv.html
Ämnesområdet: Energi
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken beskriver el- och värmeproduktionen samt förbrukningen av bränsle vid produktionen i Finland.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken omfattar årliga uppgifter om Finlands elproduktion och produktion av fjärr-och industrivärme efter produktionsform och bränsleslag.

Klassificeringar

Som klassificering används Statistikcentralens bränsleklassificering.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

En central uppgiftskälla för statistiken är Finsk energiindustri rf:s elstatistik, som omfattar uppgifter om elproduktionen i Finland samt en betydande del av uppgifterna om värmeproduktion. Som övriga uppgiftskällor och för verifiering av bränsleuppgifterna används material som samlats in av andra än Statistikcentralen, bl.a. Energimyndighetens uppgifter om utsläppshandel samt uppgifter som Naturresursinstitutet samlat in. Uppgifterna om värmeproduktion, som inte i sin helhet eller med tillräcklig exakthet finns tillgängliga ur andra källor, samlas in med Statistikcentralens egen enkät om värmeproduktion.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Uppgifterna uppdateras en gång om året. Det är också möjligt att uppgifterna från de föregående åren preciseras vid publiceringen följande år.

Färdigställs eller offentliggörs

Årsuppgifterna publiceras i slutet av året.

Tidsserie

I Statistikcentralens databas finns uppgifter fr.o.m. år 2000. Uppgifterna har samlats in med en egen enkät fr.o.m. år 1997, medan äldre uppgifter samlats in i samband med enkäten om energiförbrukningen inom industrin.

Nyckelord

bränslen, elektricitet, elproduktion, energi, energiproduktion, fjärrvärme, industrivärme, industriånga, kärnenergi, värme, värmeproduktion

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/salatuo/yht_sv.html


Senast uppdaterad 22.08.2018