Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Väestörakenne

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/vaerak/
Aihealue: Väestö
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Väestörakennetilasto kuvaa vuoden vaihteessa Suomessa vakinaisesti asuvia Suomen ja ulkomaiden kansalaisia. Henkilöistä tilastoidaan mm.asuinpaikka, sukupuoli, ikä, siviilisääty, kieli, kansalaisuus ja syntymävaltio, samoin tiedot puolisosta ja kaikista lapsista ja henkilön vanhemmista.

Tietosisältö

Suomessa vakinaisesti asuvaan väestöön kuuluvat ne Suomen kansalaiset ja ulkomaiden kansalaiset, jotka asuvat vakituisesti Suomessa, vaikka olisivatkin tilapäisesti ulkomailla. Ulkomaiden kansalainen tilastoidaan Suomen väestöön, jos hän aikoo asua tai on asunut maassa vähintään yhden vuoden. Turvapaikanhakija tilastoidaan väestöön vasta, kun Ulkomaalaisvirasto on myöntänyt hänelle pysyvän oleskeluluvan.

Suomessa asuvat vieraan valtion lähetystöön, kaupalliseen edustustoon tai lähetetyn konsulin virastoon kuuluvat henkilöt sekä näiden perheen-jäsenet ja henkilökohtainen palveluskunta eivät kuulu maassa asuvaan väestöön, elleivät ole Suomen kansalaisia. Sen sijaan Suomen ulkomailla olevien lähetystöjen ja kaupallisten edustustojen suomalainen henkilökunta sekä YK:n rauhanturva-joukoissa palvelevat kuuluvat maassa asuvaan väestöön.

Tilastossa on jokaisen henkilön asuinpaikka (kotipaikkatunnus) sekä asuinpaikan koordinaatit. Henkilöstä on tietoina lisäksi mm. sukupuoli, syntymäaika, ikä, siviilisääty, kieli, kansalaisuus ja syntymävaltio, samoin tiedot mahdollisesta puolisosta ja kaikista biologisista ja ottolapsista ja henkilön vanhemmista. Myös henkilön mahdollisesta vihkipäivästä, eropäivästä ja leskeksi jäämisen päivästä on tieto sekä nykyisen avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen järjestysluvusta.

Yksittäiset tunnisteelliset tiedot ovat salassa pidettäviä.

Käytetyt luokitukset

Ikäluokituksena käytetään jakoa joko 1- tai 5-vuotisluokkiin. Karkeammalla tasolla ikä luokitellaan kolmeen luokkaan (0–14, 15–64 ja 65–).

Kieli on vuodesta 1999 lähtien luokiteltu ISO-standardien mukaan. Sitä aikaisemmin käytössä olivat Tilastokeskuksen omat luokitukset.

Kansalaisuus ja syntymävaltio luokitellaan maanosittain.

Väestötietoja on saatavilla erilaisilla kuntajakoon perustuvilla aluejaoilla. Maksullisessa palvelussa on lisäksi kunnan osa-alueittaisia tietoja. Tietoja voidaan tuottaa myös taajamittain, postinumeroalueittain sekä karttakoordinaattipohjaisilla aluejaoilla esim. ruutuaineistoina.

Aluejakona on 31.12.1999 tilastosta lähtien käytetty seuraavan vuoden ensimmäisen päivän aluejakoa. Tilauksesta voidaan vuodenvaihteessa yhdistyneiden kuntien tiedot tuottaa myös ennen yhdistymistä olleella vuoden viimeisen päivän aluejaolla.

Aikasarjoja voidaan tuottaa takautuvasti aina kuluvan vuoden aluejaolla Altika-titetokannasta vuodesta 1975 lähtien. Aikasarja syntymäkotikunnasta voidaan tuottaa takautuvasti tilastovuoden aluejaolla vuodesta 1990 lähtien.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot saadaan Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä vuodenvaihteen tilanteen mukaan.

Päivitystiheys

Väestörakennetilasto tehdään vuosittain aina vuodenvaihteen tilanteen mukaisesti.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Ilmoituksia edelliselle vuodelle ajoittuvista väestönmuutostapahtumista odotetaan tammikuun ajan. Helmikuun alussa poimitaan väestötietojärjestelmästä vuodenvaihteen väestötiedot.

Tiedosto valmistuu tilastovuotta seuraavan maaliskuun aikana. Paperijulkaisu kuntien väkiluvuista (Väkiluku kunnittain ja suuruusjärjestyksessä) ilmestyy maaliskuussa samaan aikaan kun tiedot julkistetaan Tilastokeskuksen internet-sivuilla. Laajemmin tietoa väestörakenteesta saa julkaisusta ’Väestörakenne ja väestönmuutokset kunnittain’, joka ilmestyy kesäkuussa.

Aikasarja

Väestötietoja on saatavilla vuodesta 1749 lähtien. Vuodesta 1865 lähtien on julkaistu seurakunnittaisia väestömääriä ja vuodesta 1880 kunnittaisia väestömääriä. Papiston kymmenvuotistauluista on saatavilla väestön ikä-, siviilisääty- ja kielitietoja seurakunnittain vuoteen 1940 asti. Kunnittain nämä tiedot ovat vuodesta 1950 kymmenvuosittain väestölaskentoihin perustuen. Vuosittain kunnittaisia väestön sukupuoli-, ikä- sekä siviilisääty- ja kielitietoja on saatavissa vuodesta 1970 alkaen.

Sähköisessä muodossa kunnittaisia väestötietoja on saatavilla Altika-tietopalvelussa vuosittain vuodesta 1975 lähtien. Maksuttoman StatFin –tietopalvelun väestötietojen aikasarjat alkavat vuodesta 1980.

Asiasanat

huoltosuhde, kansalaisuus, kieli, syntymävaltio, ulkomaalaiset, väestö, väestöntiheys, väestörakenne, väkiluku

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/vaerak/yht.html


Päivitetty 23.04.2020