Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Puun markkinahakkuut

Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/pmhak/
Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous
Sivuavat aihealueet: Kauppa
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Tilasto sisältää kuukausi ja vuositasolla tietoja teollisuuden käyttöön hakatun teollisuus- ja energiapuun hakkuumääristä puutavaralajeittain ja omistajaryhmittäin. Kuukausitilastoon kerätään tietoja myös puunkorjuun työvoimasta ja konemääristä Tilastosta lasketaan ennakkotiedot kalenterivuoden hakkuista. Tiedot julkaistaan koko maan tasolla. Tilaston tiedot kerätään kuukausittain otannassa mukana olevilta yrityksiltä. Otoskoko on alle 30 yritystä.

Vuositasolla tilastoidaan teollisuus- ja energiapuun hakkuumäärät puutavaralajeittain ja omistajaryhmittäin maakuntatasolla. Tiedot kerätään otoksella, otoskoko on noin 120-130 puunostajaa.

Asiasanat

hakkuut, kannot, kuitupuu, latvusmassa, metsätilastot, polttopuu, puu, puutavaralajit, raakapuu, ranka, teollisuuspuu, tukkipuu, energiapuu, metsäkoneet, metsätalous, puunkorjuu

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/pmhak/yht.html


Päivitetty 01.09.2021