Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kantorahatulot

Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/karat/
Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Tilastossa esitetään hakkuumääriin ja kantohintoihin perustuva arvio metsätalouden vuosittaisista kantorahatuloista. Tulokset esitetään metsäkeskuksittain (13), omistajaryhmittäin (yksityiset ym., metsäteollisuus ja valtio) ja puutavaralajeittain. Hakkuumäärät perustuvat vuotuisiin markkinahakkuisiin ja yksityismetsänomistajien omaan käyttöön hakkaaman puutavaran käytöstä tehtyihin tutkimuksiin.

Asiasanat

kantorahatulot, metsätalous, kannattavuus, yksityismetsänomistajat, metsäteollisuus

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/karat/yht.html


Päivitetty 13.09.2016