Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Metsien suojelu

Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/metsu/
Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous
Sivuavat aihealueet: Ympäristö ja luonnonvarat
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Metsien suojelun tilastokokonaisuus sisältää tiedot lakisääteisistä suojelualueista ja talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteista sekä luontoarvojen suojelua tukevista metsistä Suomessa maakunnittain, maa- ja suojeluluokittain sekä aluetyypeittäin.

Asiasanat

luonnonsuojelu, luonnonsuojelualueet, metsätilastot, metsien suojelu

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/metsu/yht.html


Päivitetty 24.07.2020