Finlands officiella statistik

Statistik över industrins energianvändning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Energianvändningen inom industrin ökade med tre procent år 2018
1.11.2019
Enligt Statistikcentralen ökade energianvändningen inom industrin med tre procent år 2018. Användningen av energi inom industrin var 536 petajoule (PJ), dvs. 3,1 procent mer än året innan. Den totala användningen av el ökade med 2,8 procent från året innan.

Nästa offentliggörande:
12.11.2020

Beskrivning: Statistiken över industrins energianvändning beskriver energiförbrukningen inom industrin efter energikälla, näringsgren och område.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetsställen, bränslen, elektricitet, energi, energiförbrukning, fjärrvärme, företag, näringsgrenar, tillverkning, värme.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/index_sv.html