Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Begrepp och definitioner

Olja

Innehåller följande bränsleklassificeringens klasser:

 • Raffinerigas (1111)
 • Gasol, flytgas (1112)
 • Industribensin (1121)
 • Flygbensin (1123)
 • Flygfotogen (1131)-
 • Annat fotogen, petroleum (1132)
 • Lätt brännolja, tunn eldningsolja (1134)
 • Motorbrännolja (1135)
 • Andra mellantjocka oljor (1139)
 • Tung brännolja, tjockolja, svavelhalt < 1 % (1141)
 • Tung brännolja, tjockolja, svavelhalt > 1 % (1142)
 • Andra tjocka oljor (1143)
 • Petroleumkoks (1150)
 • Retur- och spilloljor (1160)
 • Andra oljeprodukter (1190)

Träbaserade bränslen

Innehåller följande bränsleklassificeringens klasser:

 • Vedträn, långved och småved (3111)
 • Helträds- eller slanflis (3112)
 • Flis eller kross av hyggesrester (3113)
 • Bark (3121)
 • Sågspån, kutterspån o.a. spån (3122)
 • Flis eller kross av trärester (3123)
 • Trärestprodukter från industrin, ospecificerade (3128)
 • Övriga restprodukter av trä (3129)
 • Avlutar från träförädlingsindustrin (3130)
 • Övriga bi- och avfallsprodukter från träförädlingsindustrin (3140)
 • Återvinningsträ (3150)
 • Träpelletar och -briketter (3160).

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/kas_sv.html