Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Käsitteet ja määritelmät

Puupolttoaineet

Sisältää seuraavat polttoaineluokituksen luokat

 • Halot, rangat ja pilkkeet (3111)
 • Kokopuu- tai rankahake (3112)
 • Metsätähdehake tai -murske (3113)
 • Kuori (3121)
 • Sahanpuru, kutterilastut ym. purut (3122)
 • Puutähdehake tai -murske (3123)
 • Erittelemätön teollisuuden puutähde (3128)
 • Muu teollisuuden puutähde (3129)
 • Puunjalostusteollisuuden jäteliemet (3130)
 • Muut puunjalostusteollisuuden sivu- ja jätetuotteet (3140)
 • Kierrätyspuu (3150)
 • Puupelletit ja -briketit (3160).

Öljy

Sisältää seuraavat polttoaineluokituksen luokat:

 • Jalostamokaasu (1111)
 • Nestekaasu (1112)
 • Teollisuusbensiini (1121)
 • Lentobensiini (1123)
 • Lentopetroli (1131)
 • Muut petrolit (1132)
 • Kevyt polttoöljy (1134)
 • Moottoripolttoöljy (1135)
 • Muut keskiraskaat öljyt (1139)
 • Raskas polttoöljy, rikkipitoisuus < 1% (1141)
 • Raskas polttoöljy, rikkipitoisuus = 1% (1142)
 • Muut raskaat öljyt (1143)
 • Öljykoksi (1150)
 • Kierrätys- ja jäteöljyt (1160)
 • Muut öljytuotteet (1190).

Viittausohje:

Tilasto: Energian hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-7984. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehi/kas.html