Finlands officiella statistik

Järnvägsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Persontrafiken på Finlands järnvägar minskade år 2020
27.8.2021
År 2020 gjordes 59,5 miljoner resor inom persontrafiken på Finlands järnvägar och 38,4 miljoner ton gods transporterades. Antalet resor inom persontrafiken minskade med 36 procent medan den transporterade godsmängden var oförändrad jämfört med året innan.

Beskrivning: Järnvägsstatistik utgör en basstatistik över Finlands järnvägar, som innehåller uppgifter både om bannätet och om järnvägstrafiken. Statistiken beskriver järnvägarnas tillstånd per bansträcka och som tidsserier. Statistiken betjänar de olika aktörerna inom trafikbranschen genom att producera statistikuppgifter som kan utnyttjas för planering, uppföljning, kontroll och beslutsfattande.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bantrafik, järnväg, banlängd, spårlängd, lok, vagn, tågkilometer, bruttotonkilometer, vagnaxelkilometer, personkilometer, tonkilometer, lokkilometer.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Flera trafikstatistikgrenar övergår från Traficom till Statistikcentralen
30.1.2020
År 2020 börjar Statistikcentralen publicera flera officiella statistikgrenar med anknytning till trafik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Järnvägsstatistik [e-publikation].
ISSN=2670-3343. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtie/index_sv.html