Finlands officiella statistik

Inkvarteringsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
De inhemska övernattningar återhämtade sig i juni 2021
29.7.2021
De inhemska övernattningarna återhämtade sig i juni 2021 nästan till nivån före coronakrisen. Antalet inhemska övernattningar var endast 3 procent färre än i juni 2019. Utanför huvudstadsregionen var de inhemska övernattningarna 3 procent mer och i huvudstadsregionen 32 procent lägre än i juni 2019. Utländska turisters övernattningar var 87 procent färre än i juni 2019. Det totala antalet övernattningar uppgick till 1,63 miljoner, vilket är en fjärdedel färre än två år tidigare. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag.

Beskrivning: Inkvarteringsstatistiken beskriver utbud och användning av inkvarteringstjänster och omfattar uppgifter om dem som utnyttjat tjänsterna och antalet övernattningar. Utbudet beskrivs med inkvarteringsanläggningarnas rums- och bäddkapacitet, användningen beräknas efter andelen sålda rum i förhållande till antalet tillgängliga rum (användningsgrad). Efterfrågan på inkvarteringstjänster mäts också med antalet övernattningar. Användarna av tjänsterna har indelats i inhemska och utländska resenärer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: hotell, inhemsk turism, inkvarteringsanläggningar, inkvarteringsverksamhet, turism, utlänningar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Gruppen av EU-länder i inkvarteringsstatistikens databastabeller har ombildats
27.2.2020
Gruppen av EU-länder i inkvarteringsstatistikens databastabeller innehåller inte längre Storbritannien som lämnade Europeiska unionen 31.1.2020.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/index_sv.html