Finlands officiella statistik

Brott och tvångsmedel

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet tvångsmedel på föregående års nivå
28.2.2020
Enligt Statistikcentralens uppgifter använde polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet tvångsmedel i 194 900 fall år 2019, vilket var 300 fall (0,1 procent) färre än året innan. Gripande enligt polislagen stod för den största kvantitativa minskningen. Det gjordes 5,9 procent fler beslagtaganden och 7,4 procent fler genomsökningar av plats än året innan.

Nästa offentliggörande:
17.4.2020

Beskrivning: Statistiken över brott och tvångsmedel beskriver främst den regionala fördelningen av brottsligheten samt tvångsmedel som används av polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet. Statistiken omfattar uppgifter om typen och kvantiteten av de brott som uppdagats. Dessutom kartläggs antalet brott som polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet undersökt och klarat upp samt de fall där anmälan har konstaterats vara ogrundad. När det gäller de uppklarade brotten innehåller statistiken också uppgifter om misstänkta personer samt deras ålder, medborgarskap och vissa socioekonomiska bakgrundsfaktorer. Statistiken omfattar också uppgifter om våld i nära relationer liksom om den kommunala parkeringsövervakningen. Dessutom redovisas vissa uppgifter som myndigheterna utför, såsom undersökningar av självmord, hjortdjurskrockar, orsaker till eldsvådor o.d.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: anhållande, brott, familjevåld, förmögenhetsbrott, häktning, medborgarskap, offer, parkeringsövervakning, polisen, rusmedel, trafikbrott, trafikfylleri, tullförbrytelser, tvångsmedel, utlänningar, våld, våldsbrott.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistik över brottslighet som kommit till polisens kännedom och tvångsmedelsstatistik bildar statistik över brott och tvångsmedel
31.3.2015
Statistiken över brottslighet som kommit till polisens kännedom och tvångsmedelsstatistiken har sammanslagits till den nya statistikgrenen om brott och tvångsmedel.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brott och tvångsmedel [e-publikation].
ISSN=2342-916X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rpk/index_sv.html