Finlands officiella statistik

Fastighetspriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Priserna på gamla egnahemshus sjönk under oktober-december med 1,2 procent från året innan
5.3.2020
Priserna på gamla egnahemshus sjönk under sista kvartalet 2019 med 1,2 procent jämfört med året innan. I huvudstadsregionen steg priserna med 8,8 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 2,3 procent. Priserna på gamla egnahemshus sjönk med två procent jämfört med föregående kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter. Statistiken omfattar egnahemshus som finns på en egen tomt.

Nästa offentliggörande:
4.6.2020

Beskrivning: Statistiken beskriver prisnivåer för egnahemshus och tomter för egnahemshus och prisförändringar på kvartals- och årsbasis.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: boende, egnahemshus, fastigheter, index, priser, prisindex, prisindex för egnahemshus, prisindex för egnahemhustomter, tomter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistikcentralens uppgifter om antal av gamla egnahemshus har harmoniserats med Lantmäteriverkets uppgifter
5.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/index_sv.html