Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.2.2022

Priserna på gamla egnahemshus steg under oktober-december med 3,8 procent från året innan

Priserna på gamla egnahemshus steg under sista kvartalet 2021 i hela landet med 3,8 procent från året innan. Priserna på gamla egnahemshus sjönk med 1,1 procent jämfört med föregående kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter. Statistiken omfattar egnahemshus på egen tomt.

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2015=100

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2015=100

I kommuner med fler än 100 000 invånare steg priserna med 7,4 procent från året innan. I kommuner med 60 000–100 000 invånare steg priserna med 6,2 procent, i kommuner med 20 000–59 999 invånare med 5,0 procent och i kommuner med färre än 20 000 invånare var priserna nästan oförändrade.

I kommuner med över 100 000 invånare var kvadratmeterpriset på egnahemshus 2 630 euro och i kommuner med färre än 20 000 invånare 1 339 euro under sista kvartalet 2021. Högst var priserna i huvudstadsregionen, där kvadratmeterpriset var 3 891 euro.

Under sista kvartalet 2021 steg priserna på egnahemshustomter i hela landet med 2,3 procent jämfört med året innan. Priserna sjönk med 4,9 procent från föregående kvartal. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på egnahemshustomter var 22,1 euro och den genomsnittliga arealen för sålda tomter var 3 016 kvadratmeter.

Priserna på nya egnahemshus steg under sista kvartalet år 2021 med 7,1 procent jämfört med året innan. Jämfört med föregående kvartal steg priserna med 1,4 procent. Uppgifterna om nya egnahemshus baserar sig på byggnadskostnadsindexet samt på prisuppgifter om både självbyggande och yrkesmässig byggverksamhet.

År 2021 steg priserna på gamla egnahemshus med 6,3 procent i hela landet. I huvudstadsregionen steg priserna med 8,4 procent och i övriga Finland med 6,1 procent. År 2021 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla egnahemshus i huvudstadsregionen 3 681 euro och på övriga håll i landet 1 605 euro. I fjol gjordes omkring 17 800 köp av gamla egnahemshus i hela landet, vilket är över 8 procent fler än år 2020.

Priserna på egnahemshustomter steg med 7,7 procent i hela landet år 2021. I huvudstadsregionen steg priserna med 13,6 procent och i övriga Finland med 5,8 procent. År 2021 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på egnahemshustomter i huvudstadsregionen 209,6 euro och på övriga håll i landet 18,9 euro. I hela landet gjordes omkring 24 procent fler tomtköp än år 2020.


Källa: Fastighetspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Anu Rämö 029 551 3450, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 18.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 4:e kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2021/04/kihi_2021_04_2022-02-18_tie_001_sv.html