Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Inga dokument

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/tau_sv.html