Finlands officiella statistik

Vägstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Uppgifterna har ännu inte offentliggjorts.

Nästa offentliggörande:
15.4.2020

Beskrivning: Vägstatistiken innehåller uppgifter om situationen gällande vägnätet och vägtrafiken i landsvägsnätet i Finland. Vägstatistiken publiceras årligen och uppgifterna anges med tidsserier och områdesindelning. Statistiken betjänar de olika aktörerna inom trafikbranschen genom att producera statistikuppgifter som kan utnyttjas för planering, uppföljning, kontroll och beslutsfattande. Uppgifter om trafikarbete används som ursprungsdata vid beräkning av utsläpp.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: vägtrafik, trafikarbete, landsväg, riksväg, stamväg, regionväg, vägklass, vägbeläggning, fordon, personbil, bil.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Flera trafikstatistikgrenar övergår från Traficom till Statistikcentralen
30.1.2020
År 2020 börjar Statistikcentralen publicera flera officiella statistikgrenar med anknytning till trafik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Vägstatistik [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tiet/index_sv.html