Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Avverkningsvolymen av marknadsvirke

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Avverkningsvolymen av marknadsvirke
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: Statistiken innehåller information på månads- och årsnivå om omfattningen av det avverkade trädbeståndet enligt trävaruslag och ägargrupp för övrigt. Till månadsstatistiken insamlas även uppgifter om arbetskraften och antalet maskiner. Månadsstatistiken genererar förhandsuppgifter om avverkningarna under kalenderåret innan den slutliga statistiken färdigställs. Det finns ingen områdesindelning i statistiken, utan uppgifterna gäller hela landet. Avverkningsuppgifter samlas in i ett urval. Urvalsstorleken är under 30 virkeköpare.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: energived, avverkningar, massaved, skogsmaskiner, skogsbruk, skogsavverkning, virkessortimenten, slana, industrivirke, sågtimmer, stubbar, toppmassa, brännved, virke, råvirke.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avverkningsvolymen av marknadsvirke [e-publikation].
Helsingfors: Naturresursinstitutet [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pmhak/index_sv.html