Finlands officiella statistik

Virkesförbrukning

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Virkesförbrukning
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: Årsstatistiken över virkesförbrukningen innehåller information om det virke som förbrukats i Finland. Virkesförbrukningen indelas i virket som förbrukats av skogsindustrin och i virket som använts för energiproduktion. Huvudvikten är lagd på statistikföringen av skogsindustrins virkesförbrukning. Virket som förbrukats av skogsindustrin indelas i inhemskt och utländskt råvirke samt i skogsindustrins biprodukter och avfallsvirke. Dessutom publiceras branschvis information om det virke som förbrukas av skogsindustrin. Informationen publiceras per trä- och trävaruslag. Statistiken förs enligt skogscentralernas (13) områdesindelning.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: skogsbruk, skogsindustri, energiproduktion, råvirke, timmer, massaved, brännved, flis, avfallsvirke.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Virkesförbrukning [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 3.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/raapks/index_sv.html