Finlands officiella statistik

Träpellets

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Träpellets
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: Statistiken omfattar årsuppgifter om produktionen och leveranserna av träpellets samt utrikeshandeln med dessa (export och import).
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: energi, energikällor, virke, träpellets, träbränslen, trävaruindustrin, import, produktion, utrikeshandel, export.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Träpellets [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 28.11.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ppe/index_sv.html