Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Handel

Ämnesområdet täcker statistiken över utrikes- och inrikeshandeln. I utrikeshandels- statistiken beskrivs handeln med varor och tjänster mellan Finland och övriga Europeiska unionens medlemsstater och mellan Finland och tredje länder, dvs. intern- och externhandel. Av inrikeshandeln ingår bl.a. statistik över parti- och detaljhandel. Värde-, volym- och prisindex beskrivs också i statistiken.

Statistik

Enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandeln med varor
Statistiken beskriver pris- och mängdutvecklingen i utrikeshandeln och förändringar som sker i dessa.
Omsättning inom handeln
Omsättningsindexet för handeln beskriver utvecklingen av handelsföretagens omsättning.
Utrikeshandel med varor
Utrikeshandelsstatistiken beskriver varuhandel mellan Finland och andra EU-medlemsstater och Finland och tredje länder eller intern- och externhandeln.

Se också statistik som tangerar ämnesområdet


Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>