Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: Utrikeshandelsstatistik för jordbruksprodukter och livsmedel baseras på tullens utrikeshandelsstatistik och dess CN 1-24-grupper. Statistiken publiceras varje månad och månadsstatistiken publiceras omkring nio veckor efter utgången av statistikmånaden. Preliminär årlig statistik publiceras också i april, som innehåller uppgifter för alla månader föregående år.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: livsmedel, frukter, fisk, ägg, prydnadsväxter, kött, lantbruksprodukter, mjölk, bär, dairy, products, potatis, socker, import, utrikeshandel, export, grönsaker, spannmål.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel [e-publikation].
Helsingfors: Naturresursinstitutet [hänvisat: 21.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/meulk/index_sv.html