Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/meulk/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde: Handel
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Utrikeshandelsstatistik för jordbruksprodukter och livsmedel baseras på tullens utrikeshandelsstatistik och dess CN 1-24-grupper. Statistiken publiceras varje månad och månadsstatistiken publiceras omkring nio veckor efter utgången av statistikmånaden. Preliminär årlig statistik publiceras också i april, som innehåller uppgifter för alla månader föregående år.

Nyckelord

livsmedel, frukter, fisk, ägg, prydnadsväxter, kött, lantbruksprodukter, mjölk, bär, dairy, products, potatis, socker, import, utrikeshandel, export, grönsaker, spannmål

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/meulk/yht_sv.html


Senast uppdaterad 01.09.2021