Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Offentlig ekonomi

Ämnesområdet innehåller statistik över offentliga samfunds ekonomi och verksamhet, bl.a. bokslutsstatistik över kommuner och samkommuner. Omfattar också statistik över det understöd och den finansiering som staten och offentliga finansins-titut beviljar företagen samt statistik över offentliga samfunds underskott och skuld.

Statistik

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis
Statistiken beskriver den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis.
Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål
.
Offentliga sektorns skuld kvartalsvis
Syftet med rapporteringen av den offentliga sektorns skuld kvartalsvis är att i enlighet med EU:s stabilitets- och tillväxtpakt följa skuldsättningen inom den offentliga ekonomin i EU-länderna.
Offentliga sektorns underskott och skuld
Statistiken omfattar uppgifter om underskottet och skulderna i Finlands offentliga ekonomi.
Skatter och avgifter av skattenatur
Statistiken "Skatter och avgifter av skattenatur" omfattar uppgifter om skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter som staten, kommunerna och socialskyddsfonderna årligen uppbär.

Se också statistik som tangerar ämnesområdet


Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>