Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Prisindex för offentliga utgifter

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Prisindexet för offentliga utgifter steg inom kommunalekonomin och inom staten
11.2.2022
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg prisindexet för offentliga utgifter inom staten med 2,2 procent under fjärde kvartalet 2021 jämfört med förgående år. Prisindexet för kommunalekonomin steg med 3,0 procent under motsvarande period och prisindexet för den kommunala basservicen med 2,9 procent.

Beskrivning: Prisindexet för offentliga utgifter mäter prisutvecklingen för utgifterna inom statsekonomin och kom-munalekonomin (kommuner och samkommuner). Indexen används som beslutsunderlag inom statseko-nomin och kommunerna samt för olika undersökningar. Indexen lämpar sig för kalkyler med fasta priser och för bedömning av volymförändringar i den offentliga ekonomin och de offentliga utgifterna. Baså-ret är 2015 och anges med talet 100. För de statliga utgifternas del gäller viktstrukturen utgiftsstruk-turen enligt bokslutsuppgifterna för år 2014 och för de kommunala utgifternas del bokslutsuppgifterna för år 2015.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, kommunekonomi, offentlig ekonomi, offentliga sektorn, offentliga utgifter, prisindex, prisindex för den kommunala basservicen, prisindex för offentliga utgifter, statens utgifter, statsekonomi.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Prisindexet för offentliga utgifter har reviderats
30.11.2018
Prisindexet för offentliga utgifter har reviderats och dess basår har ändrats.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/index_sv.html