Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Prisindexet för offentliga utgifter mäter prisutvecklingen för utgifterna inom statsekonomin och kom-munalekonomin (kommuner och samkommuner). Indexen används som beslutsunderlag inom statseko-nomin och kommunerna samt för olika undersökningar. Indexen lämpar sig för kalkyler med fasta priser och för bedömning av volymförändringar i den offentliga ekonomin och de offentliga utgifterna. Baså-ret är 2015 och anges med talet 100. För de statliga utgifternas del gäller viktstrukturen utgiftsstruk-turen enligt bokslutsuppgifterna för år 2014 och för de kommunala utgifternas del bokslutsuppgifterna för år 2015.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/meta_sv.html