Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Offentliggörandet av denna statistik har upphört

Offentliggörandet av denna statistik har upphört. Statskontoret samlar in och publicerar kvartalsuppgifterna om kommunekonomin från och med år 2021 och framöver.


Senast uppdaterad 20.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/ktan_2021-05-20_uut_001_sv.html