Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
De offentliga samfundens finansiella ställning förbättrades med 4,5 miljarder från motsvarande kvartal året innan
15.3.2022
De offentliga samfundens konsoliderade totalinkomster ökade med 4 miljarder euro under fjärde kvartalet 2021 från motsvarande kvartal året innan. De konsoliderade totalutgifterna minskade med 0,5 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan. De offentliga samfundens finansiella ställning, som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, förbättrades med 4,5 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan. När man jämför med tredje kvartalet 2021 ökade de säsongrensade inkomsterna medan de säsongrensade utgifterna minskade, dvs. de offentliga samfundens finansiella ställning förbättrades under fjärde kvartalet 2021 jämfört med föregående kvartal. Under fjärde kvartalet 2021 var de offentliga samfundens underskott (nettoupplåning) 57 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "De offentliga samfundens inkomster och utgifter kvartalsvis". De offentliga samfunden består av staten, lokalförvaltningen och socialskyddsfonderna.

Beskrivning: Statistiken beskriver den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis. Det är fråga om härledd statistik som baserar sig nationalräkenskaperna, dvs. man har härlett statistik baserad på nationalräkenskaperna ur den sektorvisa primärstatistiken. Statistiken har sammanställts för att utveckla uppföljningen av konjunkturerna för den offentliga sektorn. EU:s stabiliserings- och tillväxtpakt och ECB kräver aktuell och tillförlitlig uppföljning av den offentliga sektorns ekonomi.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: beskattning, inkomster, kommunekonomi, offentlig ekonomi, offentliga sektorn, offentliga sektorns utgifter, offentliga utgifter, skatteinkomster, socialskyddsavgifter, socialskyddsfonder, statsekonomi, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Uppdateringen av den europeiska manualen över underskott och skuld (MGDD[1]) medför förändringar i de offentliga samfundens underskott och skuld
10.3.2020
Manualen över underskott och skuld uppdaterades i slutet av år 2019 och Statistikcentralen har inlett en genomgång av de ändringsbehov som detta medför.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/index_sv.html