Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Energi

Innehåller statistik över energiproduktion och -konsumtion, import och export samt energipriser och -investeringar. Också statistik över miljöutsläpp i anslutning till energikonsumtion och -produktion.

Statistik

El- och värmeproduktion
Statistiken beskriver el- och värmeproduktionen samt förbrukningen av bränsle vid produktionen i Finland.
Energianskaffning och -förbrukning
Statistiken omfattar uppgifter om totalförbrukningen av energi, produktionen och totalförbrukningen av elektricitet, energiimport och -export.
Energiförbrukning inom boende
Statistiken över energiförbrukning inom boende beskriver årlig energiförbrukning och -struktur inom boende samt från vilka källor man skaffar energi för uppvärmning av bostadsbyggnader.
Energipriser
Statistiken omfattar uppgifter om energipriser samt energiskatter och avgifter av skattenatur.
Statistik över industrins energianvändning
Statistiken över industrins energianvändning beskriver energiförbrukningen inom industrin efter energikälla, näringsgren och område.
Stenkolsförbrukning
Statistiken beskriver användningen av stenkol i produktionen av elektricitet och värme i Finland.
Träpellets
Statistiken omfattar årsuppgifter om produktionen och leveranserna av träpellets samt utrikeshandeln med dessa (export och import).

Se också statistik som tangerar ämnesområdet


Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>