Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle.

Energia

Sisältää energian tuotantoa ja kulutusta, tuontia ja vientiä sekä energian hintoja ja investointeja kuvaavat tilastot. Aihealueeseen kuuluvat myös energian kulutukseen ja tuotantoon liittyvät ympäristöpäästöjä kuvaavat tilastot.

Muita energian tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun.

Tietoa aiheesta on myös kasvihuonekaasuinventaarion ja ympäristötilinpidon teemasivuilla, Energia 2021 -taulukkopalvelussa, sekä Energy in Finland 2021 -taskutilastossa.

Tilastot

Asumisen energiankulutus
Asumisen energiankulutus -tilasto kuvaa asumiseen liittyvän energian kulutuksen määrää ja rakennetta vuosittain sekä mistä lähteistä energiaa asuinrakennusten lämmitykseen hankitaan.
Energian hankinta ja kulutus
Tilastossa esitetään tietoja energian kokonaiskulutuksesta, sähkön tuotannosta ja kokonaiskulutuksesta sekä energian tuonnista ja viennistä.
Energian hinnat
Tilastossa esitetään tietoja energian hinnoista sekä energiaveroista ja veroluontoisista maksuista.
Kivihiilen kulutus
Tilasto kuvaa kivihiilen käyttöä sähkön ja lämmön tuotannossa Suomessa.
Puupelletit
Tilasto kattaa vuositiedot puupellettien tuotannosta, ulkomaankaupasta (vienti ja tuonti) ja kotimaiseen pellettituotantoon perustuvista toimituksista.
Sähkön ja lämmön tuotanto
Tilasto kuvaa sähkön ja lämmön tuotantoa sekä tuotantoon kuluneita polttoaineita Suomessa.
Teollisuuden energiankäyttö
Teollisuuden energiankäyttötilasto kuvaa teollisuuden energiankäyttöä energialähteittäin, toimialoittain ja alueittain.

Katso myös aihealuetta sivuavat tilastot


Muutoksia tilastoissa

Kaikki muutokset >>>

Tuoreimmat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

Kaikki julkistukset >>>