Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.12.2021

Energian kokonaiskulutus kasvoi 3 prosenttia tammi-syyskuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus oli 966 petajoulea tammi-syyskuussa, mikä oli 3 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Sähkön kulutus oli 62,1 terawattituntia (TWh), eli 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Polttoaineiden käytön hiilidioksidipäästöt kasvoivat 2 prosenttia viime vuodesta.

Energian kokonaiskulutus

Energian kokonaiskulutus
*ennakollinen

Energialähteistä kasvu oli suurinta hiilellä, jonka kulutus nousi 17 prosenttia tammi-syyskuussa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Eniten laski turpeen kulutus, 24 prosenttia. Maakaasun kulutus kääntyi laskuun, mutta oli silti tammi-syyskuussa 8 prosenttia korkeammalla tasolla kuin edellisvuonna. Vuoden kolmannella neljänneksellä maakaasun kulutus väheni 17 prosenttia. Polttoainemarkkinoiden hintasuhteiden muutokset vaikuttivat hiilen ja maakaasun kysyntään vuoden kolmannella neljänneksellä.

Tammi-syyskuussa ydinvoiman tuotanto väheni prosentin edellisvuoteen verrattuna. Yhteistuotannon ja lauhdetuotannon määrät kasvoivat 5 ja 21 prosenttia. Uusiutuvasta sähköntuotannosta vesivoiman tuotanto kasvoi prosentin ja tuulivoiman tuotanto väheni 6 prosenttia. Sähkön nettotuonti kasvoi 17 prosenttia viime vuodesta ja sen osuus sähkön kokonaiskulutuksesta oli 21 prosenttia.

Tammi-syyskuussa Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 6,5 miljardin euron arvosta, mikä oli 33 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Energiatuotteita tuotiin eniten Venäjältä, jonka osuus tuonnin arvosta oli 50 prosenttia. Energiatuotteita vietiin Suomesta 2,8 miljardin euron arvosta. Viennin arvo nousi 2 prosenttia edellisen vuoden tammi-syyskuuhun verrattuna. Energiatuotteita vietiin eniten OECD-maihin, joiden osuus viennin arvosta oli 65 prosenttia.

Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TJ) ja CO2-päästöt (Mt)

Energialähde I-III/2021* Vuosimuutos-% Osuus % energian
kokonaiskulutuksesta
Öljy (fossiilinen osuus) 1) 201 710 1 21
Hiili 2) 58 444 17 6
Maakaasu 3) 57 058 8 6
Ydinenergia 4) 179 850 -1 19
Sähkön nettotuonti 5) 46 829 17 5
Vesivoima 5) 41 444 1 1
Tuulivoima 5) 18 859 -6 2
Turve 23 770 -24 2
Puupolttoaineet 272 996 4 28
Muut (fossiilinen) 8 281 -3 1
Muut (uusiutuva) 50 882 11 5
Muut 6 168 -12 1
ENERGIAN KOKONAISKULUTUS 966 291 3 100
Energiasektorin CO2-päästöt 25 2 .
* = Ennakkotieto
. = Tieto on epälooginen esitettäväksi
1) Öljy: sisältää liikennepolttoaineiden bio-osuuden.
2) Hiili: sisältää kivihiilen, koksin sekä masuuni- ja koksikaasun.
3) Maakaasun kulutus ei sisällä raaka-ainekäyttöä.
4) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Ydinvoima: 10,91 TJ/GWh (kokonaishyötysuhde 33 %)
5) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti: 3,6 TJ/GWh (100 %)

Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Lisätietoja: Aleksi Sandberg 029 551 3326, energia@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (273,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 20.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-795X. 3. vuosineljännes 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehk/2021/03/ehk_2021_03_2021-12-20_tie_001_fi.html