Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Käsitteet ja määritelmät

12 kuukauden liukuva summa

Viimeisen kahdentoista kuukauden summa. Esimerkiksi maaliskuun 12 kuukauden liukuvaan summaan lasketaan tiedot edellisvuoden huhtikuun alusta kuluvan vuoden maaliskuun loppuun. Huhtikuun summaan lasketaan vastaavasti tiedot edellisvuoden toukokuun alusta kuluvan vuoden huhtikuun loppuun. Huhtikuun ja maaliskuun 12 kuukauden liukuvan summan ero kertoo siten eron edellisvuoden ja kuluvan vuoden huhtikuun tietojen välillä.

Energiaintensiteetti

Energiaintensiteetti = energian kokonaiskulutus kansantalouden arvonlisäystä kohti

Energian kokonaiskulutus

Energian kokonaiskulutus kuvaa kotimaisten energialähteiden ja tuontienergian yhteismitallista kokonaiskulutusta Suomessa. Se sisältää energian tuotantoon ja jalostukseen käytetyt polttoaineet sekä suoraan loppukulutuksessa käytetyn energian, mm. liikennepolttoaineet ja rakennusten lämmityksessä käytetyt polttoaineet.

Energian loppukäyttö

Energian loppukäyttö mittaa sähkön ja lämmön sekä rakennusten lämmityksen polttoaineiden, liikennepolttoaineiden ja teollisuuden prosessipolttoaineiden kulutusta. Se eroaa kokonaiskulutuksesta sillä, että siitä on vähennetty energian siirto- ja muuntohäviöt. Se on siis yritysten, kotitalouksien ja muiden kuluttajien käyttöön jäävä energiamäärä.

Lämmitystarveluku / astepäiväluku

Eri paikkakuntien vuosittaista lämmitystarvetta kuvaavat lämmitystarveluvut on laskettu 17 °C sisälämpötilalle olettaen, että lämmitys lopetetaan keväällä ulkoilman lämpötilan noustua yli 10 °C ja aloitetaan sen laskettua syksyllä alle 12 °C. Lämmitystarvelukuja tuottaa Ilmatieteen laitos. Tämän tilaston laadinnassa on käytetty Jyväskylän lämmitystarvelukua kuvaamaan koko Suomen keskimääräistä lämmitystarvetta.

Muut energialähteet

Sisältää seuraavat polttoaineluokituksen luokat:

 • Kasviperäiset polttoaineet (3170)
 • Eläinperäiset polttoaineet (3180)
 • Kaatopaikkakaasu (3211)
 • Jätevedenpuhdistuksen biokaasu (3212)
 • Teollisuuden biokaasu (3213)
 • Muu biokaasu (3219)
 • Kyllästetty puu (3233)
 • Muut sekapolttoaineet (3239)
 • Tuotekaasu (3240)
 • Muovijätteet (4911)
 • Kumijätteet (4912)
 • Ongelmajätteet (4913)
 • Muut jätteet (4919)
 • Teollisuuden reaktiolämpö (4920)
 • Sähkö, käytetty sähkökattiloissa ja lämpöpumpuissa (4940)
 • Vety (4980)
 • Muut erittelemättömät energialähteet (4990).

Petajoule

Petajoule (PJ) on energian yksikkö, jota käytetään polttoaineiden ja muiden energialähteiden energiasisällön ilmaisemiseen. 1 PJ = 1000 TJ; 1 TJ = 0,278 GWh

Puupolttoaineet

Sisältää seuraavat polttoaineluokituksen luokat

 • Halot, rangat ja pilkkeet (3111)
 • Kokopuu- tai rankahake (3112)
 • Metsätähdehake tai -murske (3113)
 • Kuori (3121)
 • Sahanpuru, kutterilastut ym. purut (3122)
 • Puutähdehake tai -murske (3123)
 • Erittelemätön teollisuuden puutähde (3128)
 • Muu teollisuuden puutähde (3129)
 • Puunjalostusteollisuuden jäteliemet (3130)
 • Muut puunjalostusteollisuuden sivu- ja jätetuotteet (3140)
 • Kierrätyspuu (3150)
 • Puupelletit ja -briketit (3160).

Turve

Sisältää seuraavat polttoaineluokituksen luokat:

 • Jyrsinturve (2110)
 • Palaturve (2120)
 • Turvepelletit ja -briketit (2130).

Öljy

Sisältää seuraavat polttoaineluokituksen luokat:

 • Jalostamokaasu (1111)
 • Nestekaasu (1112)
 • Teollisuusbensiini (1121)
 • Lentobensiini (1123)
 • Lentopetroli (1131)
 • Muut petrolit (1132)
 • Kevyt polttoöljy (1134)
 • Moottoripolttoöljy (1135)
 • Muut keskiraskaat öljyt (1139)
 • Raskas polttoöljy, rikkipitoisuus < 1% (1141)
 • Raskas polttoöljy, rikkipitoisuus = 1% (1142)
 • Muut raskaat öljyt (1143)
 • Öljykoksi (1150)
 • Kierrätys- ja jäteöljyt (1160)
 • Muut öljytuotteet (1190).

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-795X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehk/kas.html