Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle.

Suhdannetilastot

Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai -alueiden kehitystä lyhyellä aikavälillä. Kokonaistaloudellista suhdannetilaa kuvaa kansantalouden tilinpito. Suhdannetilastoja laatii Tilastokeskus.


Ansiotasoindeksi
Palkansaajien säännölliseltä työajalta maksettavien ansioiden kehitystä mittaava indeksi, joka sisältää tulospalkkiot ja sopimuksiin perustuvat kertaerät.
Asuntojen hinnat
Asuntojen hintatilasto kuvaa vanhojen kerros- ja rivitalohuoneistojen hintakehitystä.
Avoimet työpaikat
Tutkimuksen avulla saadaan neljännesvuosittaista tietoa avoimista työpaikoista Suomessa.
Kansantalouden tilinpito
Kansantalouden tilinpito on tilastojärjestelmä, joka kuvaa Suomen kansantaloutta kokonaisvaltaisesti, järjestelmällisesti ja yksityiskohtaisesti.
Kaupan liikevaihtokuvaaja
Kaupan liikevaihtoindeksi kuvaa kaupan yritysten liikevaihdon kehitystä.
Konkurssit
Tilastokeskus julkaisee tilastoa käräjäoikeuksissa vireille tulleista ja loppuun käsitellyistä konkurssihakemuksista.
Kuluttajabarometri
Talousasioihin liittyvät kuluttajien mielialat ja aikomukset.
Kuluttajahintaindeksi
Kuluttajahintaindeksi kuvaa Suomessa asuvien kotitalouksien Suomesta ostamien tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä.
Kuntien talouden neljännesvuositilasto
Kuntien talouden neljännesvuositilasto kuvaa Suomen kuntien talouden kehitystä ilman kunnan liikelaitoksia koko maassa vuosineljänneksittäin talousarvioiden toteutumisen mukaisesti.
Maarakennuskustannusindeksi
Maarakennuskustannusindeksi (MAKU) kuvaa niiden kustannusten muutoksia, joita maarakennusalan yrittäjälle koituu panosten ostamisesta ja käyttämisestä.
Neljännesvuositilinpito
Kansantalouden neljännesvuositilinpito kuvaa systemaattisesti Suomen taloutta samoin käsittein ja määritelmin kuin vuositilinpito, mutta aggregoidummalla tasolla.
Palkkasummakuvaajat
Palkkasummaindeksit kuvaavat kalenterikuukauden aikana maksettujen ennakonpidätyksen alaisten palkkojen kehitystä.
Palvelualojen liikevaihtokuvaaja
Palvelualojen liikevaihtoindeksi kuvaa palvelualojen (pois lukien kaupan toimialat) yritysten liikevaihdon kehitystä.
Palvelujen tuottajahintaindeksit
Palvelujen tuottajahintaindeksi kuvaa yritysten toisille yrityksille ja julkiselle sektorille tuottamien palvelujen hintakehitystä.
Rakennus- ja asuntotuotanto
Rakennus- ja asuntotuotantotilastot kuvaavat rakennusluvanvaraisen rakennustoiminnan määrää ja sen muutosta neljännesvuosittain.
Rakennuskustannusindeksi
Rakennuskustannusindeksi kuvaa keskeisiltä rakenneominaisuuksiltaan samankaltaisten rakennustöiden ja rakennusten rakennuskustannusten suhteellista muutosta rakentamisessa käytettyjen peruspanosten hintakehityksen avulla.
Rakennusluvat
Myönnettyjen rakennuslupien tilasto kuvaa rakennuslupien määrän kehitystä kuukausittain.
Rakentamisen liikevaihtokuvaaja
Rakentamisen liikevaihtoindeksi kuvaa rakennusyritysten liikevaihdon kuukausittaista kehitystä.
Teollisuuden liikevaihtokuvaaja
Teollisuuden liikevaihtoindeksi kuvaa teollisuusyritysten liikevaihdon kehitystä.
Teollisuuden uudet tilaukset
Teollisuuden uudet tilaukset indeksi kuvaa yritysten uusien tilauksien arvon kehitystä niiden hyödykkeiden ja palveluiden osalta joiden tuotanto on tarkoitettu tapahtuvan Suomessa sijaitsevalla toimipaikalla.
Teollisuuden varastotilasto
Teollisuusyritysten varastotilasto kuvaa varastojen käypähintaista arvoa toimialan mukaisella jaottelulla.
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi kuvaa teollisuuden kiinteähintaisen tuotoksen suhteellista muutosta verrattuna tiettyyn perusajankohtaan.
Tuotannon suhdannekuvaaja
Tuotannon suhdannekuvaajalla pyritään ennakoimaan kansantalouden kehitystä kuukausitasolla.
Tuottajahintaindeksit
Tuottajahintaindeksit mittaavat hyödykkeiden hintakehitystä yritysten näkökulmasta.
Työvoimakustannusindeksi
Työvoimakustannusindeksi kuvaa tehtyä työtuntia kohti laskettujen työvoimakustannusten kehitystä yksityisellä ja kuntasektorilla.
Työvoimatutkimus
Työvoimatutkimus (Labour Force Survey) kerää tilastotietoja 15–74-vuotiaan väestön työhön osallistumisesta, työllisyydestä ja työttömyydestä sekä työvoiman ulkopuolisten toiminnasta.
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi kuvaa kotimaan talonrakentamisen uudisrakentamisen kiinteähintaisen arvon muutosta vertailuajankohtaan, indeksin perusvuoteen nähden.