Suomen virallinen tilasto

Neljännesvuositilinpito

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Bruttokansantuote kasvoi 0,8 prosenttia edellisestä neljänneksestä
30.11.2021
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen volyymi 1) kasvoi heinä-syyskuussa 0,8 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Vuoden 2020 kolmanteen neljännekseen verrattuna työpäiväkorjattu bruttokansantuote kasvoi 4,2 prosenttia.

Kuvaus: Kansantalouden neljännesvuositilinpito kuvaa systemaattisesti Suomen taloutta samoin käsittein ja määritelmin kuin vuositilinpito, mutta aggregoidummalla tasolla. Tilastoinnissa noudatetaan Euroopan tilinpitojärjestelmää EKT 2010, josta annettu Euroopan unionin neuvoston asetus hyväksyttiin vuonna 2013. Taloutta kuvataan niin tuotannon, kysynnän kuin tulonmuodostuksen näkökulmista. Tarkastelu sisältää sekä käypähintaiset että ketjutetut volyymitiedot, joissa viitevuotena on 2010. Tiedoista ilmenee mm. miten Suomen bruttokansantuote on kehittynyt vuosineljänneksittäin, mitkä toimialat ovat kasvaneet ja kuinka paljon, onko tuotantoa kasvattanut esimerkiksi vienti vai investoinnit, miten kotita-louksien kulutus on muuttunut edellisestä neljänneksestä, paljonko palkat ovat nousseet viime vuodesta.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: arvonlisäys, bruttokansantulo, bruttokansantuote, investoinnit, julkiset menot, kansantalouden tilinpito, kansantalous, kansantulo, kulutus, kysyntä, suhdannevaihtelut, tarjonta, tuotanto.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Neljännesvuositilinpidon laskentamenetelmiin muutoksia
28.5.2019
Neljännesvuositilinpidon laskentamenetelmissä on tehty muutoksia, joista merkittävin on Tilastokeskuksen julkaisemien volyymi-indeksien aiempaa laajempi käyttö toimialoittaisten arvonlisäysten lähdeaineistona.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ntp/index.html