Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle.

Tilastot asiasanoittain

Tilastokeskus tuottaa noin 160 tilastoa, joiden tiedot julkaistaan Tilastot-sivustolla. Tilastoista tehdään vuosittain yli 600 uutta julkistusta.

Suomen virallisen tilaston piiriin kuuluvia tilastoja tuottaa Tilastokeskuksen lisäksi myös 13 muuta julkisen hallinnon organisaatiota. Muiden tilastotuottajien tuottamista noin 100 tilastosta on Tilastot-sivustolla kuvaus, joka on linkitetty kunkin tuottajaorganisaation verkkopalvelussa julkaistuihin tilaston tietoihin.

Tilastot asiasanoittain -sivulla voi selata tilastotietoa aakkosittain järjestetyn asiasanalistan avulla. Jokaisen tilaston sisältö on kuvattu oleellisilla asiasanoilla ja kunkin asiasanan yhteydessä on linkit niihin tilastoihin, joissa esiintyy asiasanaa koskevaa tilastotietoa. Kaikki asiasanat yhdellä sivulla

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Ä   Ö 

Saadut tulonsiirrot
Aluetilinpito
Tuottaja: Tilastokeskus
Tulonjakotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Saaliit
Kaupallinen kalastus merellä
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Metsästys
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Vapaa-ajankalastus
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Sahatavara
Metsätilinpito
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Sairaanhoito
Sairaanhoitokorvaukset
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Sairastavuus
Lääkkeiden korvausoikeudet
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Sairaanhoitokorvaukset
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Sairauspäiväraha
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Työolot
Tuottaja: Tilastokeskus
Sairauspoissaolot
Työolot
Tuottaja: Tilastokeskus
Sairauspäivärahat
Sairauspäiväraha
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Sairausvakuutus
Korvatut reseptit
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Lääkkeiden korvausoikeudet
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Sairaanhoitokorvaukset
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Sairauspäiväraha
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Sakko
Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset
Tuottaja: Tilastokeskus
Sanomalehdet
Ajankäyttö
Tuottaja: Tilastokeskus
Joukkoviestintä
Tuottaja: Tilastokeskus
Vapaa-ajan osallistuminen
Tuottaja: Tilastokeskus
Sanomalehtikustantajat
Kulttuuri
Tuottaja: Tilastokeskus
Sato
Maatilojen sadonkäyttö
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Satotilasto
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Seksuaalinen häirintä
Työolot
Tuottaja: Tilastokeskus
Sektorit
Rahoitustilinpito
Tuottaja: Tilastokeskus
Sektoritilit neljännesvuosittain
Tuottaja: Tilastokeskus
Sektoritilit
Sektoritilit neljännesvuosittain
Tuottaja: Tilastokeskus
Seurantalot
Kulttuuri
Tuottaja: Tilastokeskus
Seututie
Tietilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Sianliha
Lihantuotanto
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Maataloustuotteiden tuottajahinnat
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Siipikarja
Kotieläinten lukumäärä
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Siipikarjanliha
Lihantuotanto
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Siirtolaisuus
Muuttoliike
Tuottaja: Tilastokeskus
Sijaishuolto
Lastensuojelu
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Sijoitustoiminta
Kotitalouksien varallisuus
Tuottaja: Tilastokeskus
Metsä sijoituskohteena
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Rahoitustilinpito
Tuottaja: Tilastokeskus
Sika
Kotieläinten lukumäärä
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Sisävesikalastus
Kaupallinen kalastus sisävesillä
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Sisävesiliikenne
Kotimaan vesiliikenne
Tuottaja: Tilastokeskus
Sitc
Tavaroiden ulkomaankauppa
Tuottaja: Tulli
Siviilipalvelusmiehet
Sotilasavustus
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Siviilisääty
Siviilisäädyn muutokset
Tuottaja: Tilastokeskus
Sosiaalihuolto
Lapsen elatus ja huolto sekä vanhemmuuden selvittäminen
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Lastensuojelu
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Toimeentulotuki
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Sosiaalimenot
Sosiaaliturvan menot ja rahoitus.
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Sosiaalinen media
Ajankäyttö
Tuottaja: Tilastokeskus
Vapaa-ajan osallistuminen
Tuottaja: Tilastokeskus
Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö
Tuottaja: Tilastokeskus
Sosiaalipalvelut
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Sosiaaliset suhteet
Ajankäyttö
Tuottaja: Tilastokeskus
Vapaa-ajan osallistuminen
Tuottaja: Tilastokeskus
Sosiaaliturva
Elatustuki
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Eläkkeensaajan asumistuki
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Kelan eläkkeet
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Kelan kuntoutus
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Kelan työttömyysturva
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Kelan vammaisetuudet ja -palvelut
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Korvatut reseptit
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Koulumatkatuki
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Lapsilisä
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Lastenhoidon tuet
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Lääkkeiden korvausoikeudet
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Sairaanhoitokorvaukset
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Sairauspäiväraha
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Sosiaaliturvan menot ja rahoitus.
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Sotilasavustus
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Suomen työttömyysturva
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Toimeentulotuki
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Työterveyshuolto
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Vanhempainpäiväraha
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Yleinen asumistuki
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Äitiysavustus
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Sosiaaliturvamaksut
Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain
Tuottaja: Tilastokeskus
Työvoimakustannusindeksi
Tuottaja: Tilastokeskus
Työvoimakustannustutkimus
Tuottaja: Tilastokeskus
Verot ja veronluonteiset maksut
Tuottaja: Tilastokeskus
Sosiaaliturvarahastot
Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka
Tuottaja: Tilastokeskus
Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin
Tuottaja: Tilastokeskus
Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain
Tuottaja: Tilastokeskus
Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain
Tuottaja: Tilastokeskus
Sosiaalivakuutus
Kokonaiseläkemenot
Tuottaja: Eläketurvakeskus
Suomen työeläkevakuutetut
Tuottaja: Eläketurvakeskus
Suomen työeläkkeensaajat
Tuottaja: Eläketurvakeskus
Tilasto Suomen eläkkeensaajista
Tuottaja: Eläketurvakeskus ja Kansaneläkelaitos
Sosioekonominen asema
Ajankäyttö
Tuottaja: Tilastokeskus
Elinolotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Kotitalouksien kulutus
Tuottaja: Tilastokeskus
Kotitalouksien varallisuus
Tuottaja: Tilastokeskus
Tulonjakotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Työssäkäynti
Tuottaja: Tilastokeskus
Työvoimatutkimus
Tuottaja: Tilastokeskus
Sotaveteraanit
Kelan eläkkeet
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Sotilasavustukset
Sotilasavustus
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Sterilointi
Steriloinnit
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Subjektiivinen toimeentulo
Elinolotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Tulonjakotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Suhdannevaihtelut
Kaupan liikevaihtokuvaaja
Tuottaja: Tilastokeskus
Neljännesvuositilinpito
Tuottaja: Tilastokeskus
Palkkasummakuvaajat
Tuottaja: Tilastokeskus
Palvelualojen liikevaihtokuvaaja
Tuottaja: Tilastokeskus
Rakentamisen liikevaihtokuvaaja
Tuottaja: Tilastokeskus
Teollisuuden liikevaihtokuvaaja
Tuottaja: Tilastokeskus
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
Tuottaja: Tilastokeskus
Tuotannon suhdannekuvaaja
Tuottaja: Tilastokeskus
Suoramyynti
Maito- ja maitotuotetilasto
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Suorat sijoitukset
Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema
Tuottaja: Tilastokeskus
Ulkomaiset suorat sijoitukset
Tuottaja: Tilastokeskus
Suurituloiset
Tulonjakotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Synnynnäiset epämuodostumat
Synnynnäiset epämuodostumat
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Synnyttäjät
Perinataalitilasto - synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Synnytys
Perinataalitilasto - synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Syntymävaltio
Väestörakenne
Tuottaja: Tilastokeskus
Syntyvyys
Perinataalitilasto - synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Syntyneet
Tuottaja: Tilastokeskus
Väestöennuste
Tuottaja: Tilastokeskus
Väestön ennakkotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Syrjintä
Työolot
Tuottaja: Tilastokeskus
Syrjäytymisriski
Elinolotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Syytetyt
Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset
Tuottaja: Tilastokeskus
Sähkö
Energian hankinta ja kulutus
Tuottaja: Tilastokeskus
Sähkön ja lämmön tuotanto
Tuottaja: Tilastokeskus
Teollisuuden energiankäyttö
Tuottaja: Tilastokeskus
Sähkölaitteet
Asumisen energiankulutus
Tuottaja: Tilastokeskus
Sähkön hinta
Energian hinnat
Tuottaja: Tilastokeskus
Sähkönkulutus
Asumisen energiankulutus
Tuottaja: Tilastokeskus
Sähköntuotanto
Energian hankinta ja kulutus
Tuottaja: Tilastokeskus
Sähkön ja lämmön tuotanto
Tuottaja: Tilastokeskus
Säiliöalus
Kauppalaivasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Säästäminen
Kotitalouksien varallisuus
Tuottaja: Tilastokeskus
Kuluttajien luottamus
Tuottaja: Tilastokeskus
Säästämisaste
Kansantalouden tilinpito
Tuottaja: Tilastokeskus
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Ä   Ö