Suomen virallinen tilasto

Kotitalouksien varallisuus

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Puolella kotitalouksista nettovarallisuutta yli 104 000 euroa vuonna 2019
8.6.2021
Kotitalouksien nettovarallisuuden mediaani oli 104 000 euroa vuonna 2019, ilmenee Tilastokeskuksen vuoden 2019 Kotitalouksien varallisuus -tilastosta. Neljäsosalla kotitalouksista nettovarallisuutta oli yli 257 900 euroa ja neljäsosalla alle 9 400 euroa. Varakkaimpia olivat 65 - 74 -vuotiaiden kotitaloudet.

Kuvaus: Varallisuustutkimus kuvaa kotitalouksien varallisuutta: sen kokonaismäärää, rakennetta ja jakautumista eri väestöryhmien kesken. Erilaisten varallisuusmuotojen lisäksi tutkimuksessa on tietoja myös muista kotitalouksien taloudelliseen asemaan vaikuttavista asioista, kuten tuloista ja veloista.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: arvopaperit, kotitaloudet, perinnöt, sijoitustoiminta, sosioekonominen asema, säästäminen, tulot, varallisuus, velat.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kotitalouksien varallisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-3214. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtutk/index.html