Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 2.3.2022

Lähes joka kolmas henkilö omisti pörssiosakkeita tai sijoitusrahastoja vuonna 2020

Noin 1,7 miljoonaa henkilöä omisti sijoitusrahastoja tai kotimaassa noteerattuja pörssiosakkeita vuonna 2020. Omistajia oli noin 31 prosenttia asuntoväestöstä. Omistajien lukumäärä kasvoi edellisvuodesta 107 600 henkilöllä, kun vuosina 2014–2019 omistajien määrä kasvoi keskimäärin 42 400 henkilöllä vuodessa. Omistajien määrän kasvua selittää erityisesti osakesäästötilin käyttöönotto. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kotitalouksien varallisuustilastosta, jossa julkaistaan ensimmäistä kertaa erillisenä julkistuksena rekisteripohjaisia tietoja pörssiosakkeista ja sijoitusvarallisuudesta.

Pörssiosakkeita, sijoitusrahastoja tai molempia omistavien henkilöiden lukumäärä vuosina 2009–2020

Pörssiosakkeita, sijoitusrahastoja tai molempia omistavien henkilöiden lukumäärä vuosina 2009–2020

Pörssiosakesijoittajien lukumäärä kasvoi vuonna 2020 edellisvuodesta 86 700 henkilöllä eli lähes 13 prosenttia. Noin puolet lukumäärän kasvusta tuli osakesäästötilin omistajista, joilla ei ollut vuonna 2019 lainkaan pörssiosakevarallisuutta. Pörssiosakesijoittajien lukumäärä vuonna 2020 oli selkeästi korkeampi kuin vuosina 2009–2019, jolloin pörssiosakesijoittajien lukumäärä pysyi melko vakaana.

Sijoitusrahastoja omistavien henkilöiden lukumäärä kasvoi vuonna 2020 edellisvuodesta yhteensä 82 600 henkilöllä eli 6,6 prosenttia.

Vuonna 2020 sijoitusrahastoja omisti yli 1,3 miljoonaa henkilöä (25 % asuntoväestöstä) ja pörssiosakkeita puolestaan 771 000 henkilöä (14 % asuntoväestöstä). Pörssiosakkeita omistaneista 46 000 hallinnoi omistuksia ainoastaan osakesäästötilin kautta. Näistä henkilöistä 85 prosentilla ei ollut edellisvuonna lainkaan pörssiosakevarallisuutta. Kaiken kaikkiaan 94 000 henkilöä omisti osakesäästötilin, jolla oli varallisuutta.

Sijoitusrahastoihin sijoittaneista 50 prosenttia oli naisia ja pörssiosakkeisiin sijoittaneista naisten osuus oli 40 prosenttia. Pörssiosakkeita ja sijoitusrahastoja omistavien naisten sijoitusvarallisuuden mediaani oli 5 100 euroa ja miesten 6 100 euroa. Pörssiosakevarallisuuden mediaani oli osakkeita omistavilla miehillä 6 700 euroa ja osakkeita omistavilla naisilla 5 700 euroa. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani oli sijoitusrahastoja omistavilla miehillä ja naisilla molemmilla 4 000 euroa.

Lisätietoa tilastoinnista

Tilastokeskus julkaisee nyt ensimmäistä kertaa täysin rekisteripohjaista tietoa varallisuudesta ikä- ja sukupuoliryhmittäin omana julkaisunaan. Julkaisun tiedot ovat saatavilla tietokantataulukosta . Oheisissa katsauksissa on kuvattu tarkemmin pörssiosake- ja sijoitusrahastovarallisuutta väestöryhmittäin.

Tilaston kohdejoukko on asuntoväestö, johon kuuluvat vuoden lopussa varsinaisissa asunnoissa vakinaisesti asuvat henkilöt. Määritelmän seurauksena kaikki suomalaiset pörssiosakkeiden ja sijoitusrahastojen omistajat eivät ole mukana tässä tilastossa. Esimerkiksi ulkomailla ja vakinaisesti vanhainkodeissa asuvat henkilöt jäävät pois tilastoinnista.

Varallisuustutkimuksen rekisterilähteiden avulla saadaan tietoa Helsingin pörssissä noteeratuista osakkeista, kotimaisista sijoitusrahastoista ja ulkomaisista yhteissijoitusyrityksistä. Tilastoinnissa huomioidaan vain ne henkilöt, joilla on varallisuutta osakesäästö- tai arvo-osuustilillä.

Arvo-osuustilien pörssiosake- ja sijoitusrahastosijoituksista mukana ovat vain suorat henkilöomistukset. Siksi omistukset sijoitusyhtiöiden sekä säästö- ja sijoitusvakuutusten kautta puuttuvat tilastoinnista. Ulkomaiden pörsseissä noteeratut osakkeet jäävät tilastoinnin ulkopuolelle.

Lisätietoa löytyy Kotitalouksien varallisuus -tilaston laatuselosteesta.


Lähde: Kotitalouksien varallisuus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ossi Kohvakka 029 551 3534, Samuel Ikonen 029 551 3086, toimeentulo.tilastokeskus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (301,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 2.3.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kotitalouksien varallisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-3214. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vtutk/2020/vtutk_2020_2022-03-02_tie_001_fi.html