Finlands officiella statistik

Hushållens förmögenhet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Hälften av hushållen hade en nettoförmögenhet på över 104 000 euro år 2019
8.6.2021
Medianen för hushållens nettoförmögenhet var 104 000 euro år 2019, vilket framgår av Statistikcentralens Hushållens förmögenhet -statistiken år 2019. En fjärdedel av hushållen hade en nettoförmögenhet på mer än 257 900 euro och en fjärdedel en nettoförmögenhet på mindre än 9 400 euro. Mest förmögna var 65 - 74-åringarnas hushåll.

Beskrivning: Förmögenhetsundersökningen beskriver hushållens förmögenhet: den totala förmögenheten, dess sammansättning och fördelning mellan olika befolkningsgrupper. Utöver olika förmögenhetsformer upptas också uppgifter om annat som påverkar hushållens ekonomiska situation, t.ex. inkomster och skulder.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arv, förmögenhet, hushåll, inkomster, placeringsverksamhet, skulder, socioekonomisk ställning, sparande, värdepapper.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hushållens förmögenhet [e-publikation].
ISSN=2242-3222. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtutk/index_sv.html