Avoin data

Tilastokeskus tarjoaa avointa tilastotietoa päätöksentekoa ja tutkimusta varten. Avoimia tilastoaineistoja on saatavilla eri aihealueittain koko Suomesta, kunnittain, postinumeroalueittain tai karttaruuduittain. Tarjolla on myös kansainvälistä tilastotietoa, josta esimerkkinä Eurostatin avaintaulukot.

Tilastokeskuksessa on käytössä avoimen tietoaineiston käyttölupa – CC BY 4.0 -lisenssi. Dataa voi vapaasti käyttää kaikin mahdollisin tavoin edellyttäen, että lähde mainitaan.

Avoimet rajapinnat

Avoimet tietokanta-aineistot

Voit hakea maksuttomista tietokannoista tilastotietoja PxWeb API-rajapinnasta seuraavissa muodoissa: XLSX, XML, JSON, JSON-stat, CSV, jne. Avoimet tietokanta-aineistot -sivulta löydät kootusti perustiedot Tilastokeskuksen avoimista tietokanta-aineistoista sekä ohjeita ja linkkejä API-rajapintoihin. Lisätietoa rajapinnasta löydät PxWebApi-ohjeesta (pdf).

Avoimet paikkatietoaineistot

Voit ladata Tilastokeskuksen avoimia paikkatietoaineistoja WMS- ja WFS-rajapintapalveluista. Tilastokeskus tarjoaa myös INSPIRE-direktiivin mukaisia aineistoja sekä WMS-rajapinnalta että OGC API Features -rajapinnalta. Lisätietoa OGC API Features -standardista löytyy OGC:n verkkosivuilta.

Rajapinta-aineistot löytyvät myös Tilastokeskuksen karttapalvelusta, jossa voit katsella ja ladata aineistoja sekä laatia teemakarttoja.

Luokitukset

Löydät Tilastokeskuksen julkaisemat luokitukset metatietoineen seuraavilta sivuilta:

Kysymykset ja palautteet: metatietopalvelut@stat.fi

Muut avoimet aineistot

Avoimen datan työkaluja

Github-ympäristössä on avoimen lähdekoodin työkaluja taulukoiden siirtämiseen Tilastokeskuksen tietokannoista sekä taulukoiden ohjelmalliseen lukemiseen ja käsittelyyn.

Tilastokeskuksen avoin data muissa palveluissa

Tilastokeskuksen avoimia aineistoja löydät myös avoindata.fi- ja Helsinki Region Infoshare -palvelusta.