Avoin data

Tilastokeskus tarjoaa avointa tilastotietoa päätöksentekoa ja tutkimusta varten. Avoimia tilastoaineistoja on saatavilla eri aihealueittain koko Suomesta, kunnittain, postinumeroalueittain tai karttaruuduittain. Tarjolla on myös kansainvälistä tilastotietoa, josta esimerkkinä Eurostatin avaintaulukot.

Tilastokeskuksessa on käytössä avoimen tietoaineiston käyttölupa – CC BY 4.0 -lisenssi. Dataa voi vapaasti käyttää kaikin mahdollisin tavoin edellyttäen, että lähde mainitaan.

Avoimet rajapinnat

Avoimet tietokanta-aineistot

Voit hakea maksuttomista tietokannoista tilastotietoja PxWeb API-rajapinnasta seuraavissa muodoissa: XLSX, XML, JSON, JSON-stat, CSV, jne. Avoimet tietokanta-aineistot -sivulta löydät kootusti perustiedot Tilastokeskuksen avoimista tietokanta-aineistoista sekä ohjeita ja linkkejä API-rajapintoihin. Lisätietoa rajapinnasta löydät PxWebApi-ohjeesta (pdf).

Paikkatietoaineistot

Voit ottaa käyttöön avoimia paikkatietoaineistoja rajapintapalvelusta katselua (WMS) tai siirtämistä (WFS) varten. Tilastokeskuksen avoimet paikkatietoaineistot ovat osa kansallista paikkatietoinfrastruktuuria ja ne on julkaistu myös kansallisessa paikkatietoportaalissa Paikkatietoikkunassa.

Luokitukset

Löydät Tilastokeskuksen julkaisemat luokitukset metatietoineen seuraavilta sivuilta:

Kysymykset ja palautteet: metatietopalvelut@tilastokeskus.fi

Alueluokituksia linkitettynä datana (LOD beta)

Tilastokeskus on pilotoinut linkitettyä dataa yhdessä Maanmittauslaitoksen kanssa ja muuntanut joitakin alueluokituksia RDF-muotoon. Näissä luokitusten tiedoissa on linkitys MML:n julkaisemiin kuntien rajoihin, jotka myös RDF-muodossa.

Voit ladata alueluokituksia SPARQL-rajapinnalta:

Query: https://statfin-rdf-dev.azurewebsites.net/igalod/query

Data: https://statfin-rdf-dev.azurewebsites.net/igalod/data.

Alueluokitusten tiedoissa on niiden rajojen yksilöivät tunnisteet, joiden avulla voit hakea kyseiset geometriat Maanmittauslaitoksen SPARQL -rajapinnalta joko http://193.167.189.160/igalod/fuseki/ tai  http://193.167.189.160/igalod/fuseki/ds/query.

Rajapinnoilta saa tiedot vuosilta 2018 ja 2019.

Käy tutustumassa ALLUsion-verkkosovellukseen, joka on kokeellinen esimerkki linkitettyä dataa visualisoivasta sovelluksesta. Voit tarkastella alueluokituksia ja aluetietoja kartalla sekä muodostaa omia alueita kuntien pohjalta.

Kysymykset ja palautteet: sijaintipalvelut@tilastokeskus.fi

Muut avoimet aineistot

Voit ladata kaikille opintoasteille soveltuvia opetusaineistoja tilastollisten menetelmien opetukseen.

Riistaonnettomuudet-tilasto on tuotettu kokeellisena tilastona. Lisätietoja löydät Riistaonnettomuudet-sivulta.

Voit siirtää julkistamiskalenterin tiedot omaan verkkosovellukseesi JSON-muodossa.

Voit käyttää verkosta ladattavaa SISU-mallikoodia esimerkkilaskelmiin.

Avoimen datan työkaluja

Github-ympäristössä on avoimen lähdekoodin työkaluja taulukoiden siirtämiseen Tilastokeskuksen tietokannoista sekä taulukoiden ohjelmalliseen lukemiseen ja käsittelyyn.

Tilastokeskuksen avoin data muissa palveluissa

Tilastokeskuksen avoimia aineistoja löydät myös avoindata.fi- ja Helsinki Region Infoshare -palvelusta.