Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle.

Tilastot asiasanoittain

Tilastokeskus tuottaa noin 160 tilastoa, joiden tiedot julkaistaan Tilastot-sivustolla. Tilastoista tehdään vuosittain yli 600 uutta julkistusta.

Suomen virallisen tilaston piiriin kuuluvia tilastoja tuottaa Tilastokeskuksen lisäksi myös 13 muuta julkisen hallinnon organisaatiota. Muiden tilastotuottajien tuottamista noin 100 tilastosta on Tilastot-sivustolla kuvaus, joka on linkitetty kunkin tuottajaorganisaation verkkopalvelussa julkaistuihin tilaston tietoihin.

Tilastot asiasanoittain -sivulla voi selata tilastotietoa aakkosittain järjestetyn asiasanalistan avulla. Jokaisen tilaston sisältö on kuvattu oleellisilla asiasanoilla ja kunkin asiasanan yhteydessä on linkit niihin tilastoihin, joissa esiintyy asiasanaa koskevaa tilastotietoa. Kaikki asiasanat yhdellä sivulla

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Ä   Ö 

Haittavero
Ympäristöverot
Tuottaja: Tilastokeskus
Hake
Energian hinnat
Tuottaja: Tilastokeskus
Metsäteollisuuden puunkäyttö
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Puun energiakäyttö
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Puun kokonaiskäyttö
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Hakkuukertymä
Hakkuukertymä ja puuston poistuma
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Hakkuut
Hakkuukertymä ja puuston poistuma
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Puun markkinahakkuut
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Hakkuutähteet
Puun energiakäyttö
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Puun kokonaiskäyttö
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Hankintakauppa
Teollisuuspuun kauppa
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Harrastajateatterit
Ajankäyttö
Tuottaja: Tilastokeskus
Kulttuuri
Tuottaja: Tilastokeskus
Harrastukset
Ajankäyttö
Tuottaja: Tilastokeskus
Vapaa-ajan osallistuminen
Tuottaja: Tilastokeskus
Hedelmällisyys
Syntyneet
Tuottaja: Tilastokeskus
Hedelmänviljely
Puutarhatilastot
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Hedelmät
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ulkomaankauppatilasto
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Hedelmöityshoidot
Hedelmöityshoidot
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Henkilöauto
Tietilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Henkilökilometri
Rautatietilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Henkilöstö
Alueellinen yritystoimintatilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla
Tuottaja: Tilastokeskus
Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa
Tuottaja: Tilastokeskus
Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Henkilöstökoulutus
Aikuiskoulutukseen osallistuminen
Tuottaja: Tilastokeskus
CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus
Tuottaja: Tilastokeskus
Hevonen
Kotieläinten lukumäärä
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Hinnat
Alkoholijuomien hintakehitys
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Energian hinnat
Tuottaja: Tilastokeskus
Kalan tuottajahinta
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Kansainvälinen hintavertailu
Tuottaja: Tilastokeskus
Kiinteistöjen hinnat
Tuottaja: Tilastokeskus
Kiinteistöjen kauppahintatilasto
Tuottaja: Maanmittauslaitos
Kuluttajahintaindeksi
Tuottaja: Tilastokeskus
Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi
Tuottaja: Tilastokeskus
Maatalouden tuottajahintaindeksi
Tuottaja: Tilastokeskus
Maataloustuotteiden tuottajahinnat
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Osakeasuntojen hinnat
Tuottaja: Tilastokeskus
Tavaroiden ulkomaankaupan yksikköarvo- ja volyymi-indeksit
Tuottaja: Tulli
Teollisuuspuun kauppa
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Tuottajahintaindeksit
Tuottaja: Tilastokeskus
Tupakkatilasto
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Hintaindeksit
Alkoholijuomien hintakehitys
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Julkisten menojen hintaindeksi
Tuottaja: Tilastokeskus
Kiinteistöjen hinnat
Tuottaja: Tilastokeskus
Kuluttajahintaindeksi
Tuottaja: Tilastokeskus
Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi
Tuottaja: Tilastokeskus
Maatalouden tuottajahintaindeksi
Tuottaja: Tilastokeskus
Osakeasuntojen hinnat
Tuottaja: Tilastokeskus
Palvelujen tuottajahintaindeksit
Tuottaja: Tilastokeskus
Tuottajahintaindeksit
Tuottaja: Tilastokeskus
Hintatasoindeksi
Kansainvälinen hintavertailu
Tuottaja: Tilastokeskus
Hintavertailu
Kansainvälinen hintavertailu
Tuottaja: Tilastokeskus
Hoitoilmoitusrekisteri
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Hotellit
Majoitustilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Huoltosuhde
Työssäkäynti
Tuottaja: Tilastokeskus
Väestörakenne
Tuottaja: Tilastokeskus
Huoltotase
Kansantalouden tilinpito
Tuottaja: Tilastokeskus
Huoneistot
Asunnot ja asuinolot
Tuottaja: Tilastokeskus
Asuntojen vuokrat
Tuottaja: Tilastokeskus
Osakeasuntojen hinnat
Tuottaja: Tilastokeskus
Huostaanotto
Lastensuojelu
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Huumekuolemat
Kuolemansyyt
Tuottaja: Tilastokeskus
Hydrologia
Hydrologiset havainnot
Tuottaja: Suomen ympäristökeskus
Hyvinvointipalvelut
Kotitalouksien kulutus
Tuottaja: Tilastokeskus
Hyödykkeet
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
Tuottaja: Tilastokeskus
Teollisuustuotanto
Tuottaja: Tilastokeskus
Tuottajahintaindeksit
Tuottaja: Tilastokeskus
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Ä   Ö