Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Suomen virallinen tilasto

Maatalouden tuottajahintaindeksi

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Maatalouden tuottajahintaindeksi nousi tammikuussa 16,7 prosenttia
16.3.2022
Tilastokeskuksen laskema maatalouden tuottajahintojen vuosimuutos oli tammikuussa 16,7 prosenttia. Kasvituotteiden hinnat nousivat 25,4 prosenttia. Liha ja eläintuotteet kallistuivat 11,3 prosenttia. Maatalouden tuotantopanosten hinnat ovat nousseet poikkeuksellisen paljon lyhyessä ajassa. Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheuttaa myös lisäpainetta panoshintojen korotuksille. Hintojen muutosten vaikutusta maatalouden tuottajahintoihin on tarpeen seurata tiheämmin. Maatalouden tuottajahintaindeksin tietokantataulukot päivitetään jatkossa kuukausittain 45 päivän viiveellä tilastokuukauden päättymisestä.

Kuvaus: Maatalouden tuottajahintaindeksi mittaa kasvi- ja eläintuotteiden tuottajahintojen kehitystä viljelijän kannalta. Indeksi kertoo kuinka paljon maatalouden tuottajahinnat ovat muuttuneet verrattuna perusajankohtaan. Indeksin painorakenne perustuu kansantalouden tilinpidon maataloutta koskeviin tietoihin. Perusvuosi vaihdetaan viiden vuoden välein, jolloin myös korjataan painorakennetta ja uudistetaan nimike- ja tiedonantajaotoksia. Tällä hetkellä on käytössä 2015=100-–indeksi. Indeksin sisältö on kuvattu tarkemmin Eurostatin julkaisussa: Maataloushintatilastojen käsikirja.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: hinnat, hintaindeksit, indeksit, maatalouden tuottajahintaindeksi, maatalous, maataloustuotteet, tuottajahinnat.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Maatalouden tuottajahintaindeksi on uudistettu
15.5.2018
Maatalouden tuottajahintaindeksi on uudistettu ja sen perusvuodeksi on muutettu vuosi 2015.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuottajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6529. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mthi/index.html