Suomen virallinen tilasto

Maatalouden tuottajahintaindeksi

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Tuotantokustannusten nousulla toistaiseksi vähäinen vaikutus maatalouden tuottajahintoihin
16.8.2021
Maatalouden tuottajahinnat nousivat 4,3 prosenttia vuoden 2021 toisella neljänneksellä verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuosi sitten. Ilman turkistuotantoa nousua oli 2,6 prosenttia. Kasvituotteet maksoivat 10 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Eläintuotos pysyi niukasti plussalla, vaikka lihan ja maidon hinta laski. Maatalouden tuotantovälineiden ostohintojen voimakas nousu ei juurikaan vaikuta tuottajahintoihin, vaan hintamuutosten veturina toimii pääosin maailmanmarkkinatilanne. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tuoreimmasta maatalouden tuottajahintaindeksistä. Indeksi kertoo, kuinka paljon maataloustuotteiden hinnat ovat muuttuneet vuodesta 2015.

Kuvaus: Maatalouden tuottajahintaindeksi mittaa kasvi- ja eläintuotteiden tuottajahintojen kehitystä viljelijän kannalta. Indeksi kertoo kuinka paljon maatalouden tuottajahinnat ovat muuttuneet verrattuna perusajankohtaan. Indeksin painorakenne perustuu kansantalouden tilinpidon maataloutta koskeviin tietoihin. Perusvuosi vaihdetaan viiden vuoden välein, jolloin myös korjataan painorakennetta ja uudistetaan nimike- ja tiedonantajaotoksia. Tällä hetkellä on käytössä 2015=100-–indeksi. Indeksin sisältö on kuvattu tarkemmin Eurostatin julkaisussa: Maataloushintatilastojen käsikirja.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: hinnat, hintaindeksit, indeksit, maatalouden tuottajahintaindeksi, maatalous, maataloustuotteet, tuottajahinnat.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Maatalouden tuottajahintaindeksi on uudistettu
15.5.2018
Maatalouden tuottajahintaindeksi on uudistettu ja sen perusvuodeksi on muutettu vuosi 2015.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuottajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6529. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mthi/index.html