Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Suomen virallinen tilasto

Ympäristöverot

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Energia- ja liikenneveroja maksettiin 4,5 prosenttia vähemmän vuonna 2019
2.9.2021
Ympäristöverokertymä laski vuonna 2019 hieman yli 4,5 prosenttia 6,5 miljardiin euroon. Ympäristöverojen osuus kokonaisverokertymästä oli edelleen alle 7 prosenttia. Teollisuuden maksamat ympäristöverot laskivat 8 % edellisvuodesta. Lasku kohdistui etenkin teollisuuden maksamiin energiaveroihin. Kotitalouksien maksamat ympäristöverot puolestaan pysyivät vuoden 2018 tasolla. Kotitaloudet maksoivat hieman yli puolet koko ympäristöverokertymästä.

Kuvaus: Ympäristöperusteisten verojen ja maksujen tilasto kuvaa julkisen sektorin keräämien ympäristöverojen ja maksujen määrää ja osuutta kokonaisverotuloista. Se sisältää sekä ympäristöperusteiset verot ja maksut että tietyt ympäristöperusteiset käyttömaksut. Ympäristöperusteisten verojen ja maksujen tilasto perustuu kansainvälisesti yhtenäiseen tilastointikehikkoon, jonka määrittelyyn ovat osallistuneet mm. OECD ja EU:n tilastovirasto Eurostat. Yhteistyössä kehitetty ja hyväksytty tilastointikehikko mahdollistaa kansainvälisesti yhdenmukaisten tietojen keräämisen ja vertailun. Ympäristöverot toimialoittain -tilastossa ympäristöverot esitetään kansantalouden tilinpidossa käytettävän toimialajaon mukaisesti. Näin tiedot voidaan yhdistää suoraan erilaisiin kansantalouden tilinpidon rahamääräisiin muuttujiin kuten kokonaistuotantoon ja arvonlisäykseen.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ajoneuvovero, energiavero, haittavero, verotus, ympäristötalous, ympäristöverotus.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Ympäristöverot -tilaston tietosisältö muuttuu
18.12.2014
Tilaston tuottama tietosisältö muuttuu vuonna 2015.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristöverot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5552. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yev/index.html