Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 2.9.2021

Energia- ja liikenneveroja maksettiin 4,5 prosenttia vähemmän vuonna 2019

Ympäristöverokertymä laski vuonna 2019 hieman yli 4,5 prosenttia 6,5 miljardiin euroon. Ympäristöverojen osuus kokonaisverokertymästä oli edelleen alle 7 prosenttia. Teollisuuden maksamat ympäristöverot laskivat 8 % edellisvuodesta. Lasku kohdistui etenkin teollisuuden maksamiin energiaveroihin. Kotitalouksien maksamat ympäristöverot puolestaan pysyivät vuoden 2018 tasolla. Kotitaloudet maksoivat hieman yli puolet koko ympäristöverokertymästä.

Ympäristöverot veroluokittain ja osuus kokonaisverokertymästä 2010-2019

Ympäristöverot veroluokittain ja osuus kokonaisverokertymästä 2010-2019

Ympäristöverojen osuus kokonaisverokertymästä oli 6,6 %. Osuus laski hieman edellisvuodesta, mutta oli edelleen EU:n 5,9 % keskitasoa korkeampi. Noin 4,3 miljardia euroa, eli kaksi kolmasosaa kaikista ympäristöveroista, kertyi sähköstä ja polttoaineista maksettavista energiaveroista. Energiaverot sisältävät myös huoltovarmuusmaksut sekä päästökaupan. Toinen merkittävä veroryhmä oli liikenneverot, joita kerätään etenkin ajoneuvo- ja autoverona. Niitä kerättiin 2,1 miljardia euroa eli lähes kolmasosa ympäristöveroista.

Sekä energiaverojen että liikenneverojen kertymä pieneni noin 4,5 % vuodesta 2018 vuoteen 2019. Energiaverojen osalta laskuun vaikutti etenkin sähkön ja fossiilisten polttoaineiden käytön vähentyminen. Lasku näkyi erityisesti energiahuollon ja teollisuuden toimialoilla. Liikenneverotuksessa painopistettä ollaan siirretty autoverotuksesta kohti käytön aikaista ajoneuvoveroa ja autoveroa on alennettu portaittain. Vuonna 2019 autojen ensirekisteröinnit hidastuivat vilkkaasta edellisestä vuodesta, mikä pienensi osaltaan autoverokertymää.

Lisäksi vuonna 2019 kerättiin 28 miljoonaa euroa päästöveroja. Päästöverot koostuvat jäteverosta, juomapakkausverosta, öljyjätemaksusta sekä öljysuojamaksusta. Päästöverokertymä pieneni 10 miljoonalla vuodesta 2018. Kertymää on vähentänyt etenkin jätteiden kaatopaikkasijoituksen vähentyminen. Jäteveroa kertyi vuonna 2019 enää 3 miljoonaa euroa. Nykyään jo puolet kaikista päästöveroista kertyy juomapakkausverosta.

 

Ympäristöverot toimialoittain ja verotyypeittäin 2019, miljoonaa euroa

Ympäristöverot toimialoittain ja verotyypeittäin 2019, miljoonaa euroa

Kotitaloudet maksoivat vuonna 2019 sekä energia- että liikenneveroja hieman yli 1,6 miljoonaa. Kotitalouksien osuus vuotuisesta energiaverokertymästä oli noin 40 % ja liikenneverokertymästä 75 %. Muita merkittäviä energiaverojen maksajia ovat teollisuus, energiahuolto, kuljetus ja varastointi sekä muut palvelut. Liikenneveroja maksoivat kotitalouksien lisäksi etenkin kuljetus ja varastointi sekä muut palvelut. Kaikki resurssiverot kohdistuivat kotitalouksiin, kun taas päästöverojen maksajana oli pääasiassa teollisuus.


Lähde: Ympäristöverot 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juuso Peltola 029 551 2330, Johanna Pakarinen 029 551 3313, ymparistotilinpito@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (176,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 2.9.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristöverot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5552. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yev/2019/yev_2019_2021-09-02_tie_001_fi.html